Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Former för statligt ersatt vägledning klarnar

Nästa år får astma- och kolpatienter särskild vägledning om användningen av sina mediciner på norska apotek. Tjänsten, som finansieras av staten, börjar nu konkretiseras.

I den norska statsbudgeten för 2016 som presenterades i oktober fastslogs att apoteken ska få betalt, 80 kronor, för varje tillfälle man ger fördjupad rådgivning till patienter med astma/kol som har inhalationsläkemedel.

Helsedirektoratet har nu fått ett uppdrag från Hälso- och omsorgsdepartementet att snabbutreda hur ett införande av tjänsten kan ske. Som ett led i detta bjöd myndigheten in Apotekforeningen, Legeforeningen, Norges astma- og allergiforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke och Statens legemiddelverk till ett gemensamt möte den 17 november.

Parallellt har Apotekforeningen, i samarbete med Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, Apokus, tagit fram ett förslag till införande av tjänsten.

En styrgrupp med farmacidirektörerna på apotekskedjorna etablerades redan i oktober och vid ett seminarium den 22 oktober enades man om fyra punkter som man anser vara viktiga vid införandet:

– Tjänsten ska se likadan ut på alla apotek

– Alla som genomför tjänsten ska ha genomfört ett utbildningsprogram

– Det ska finnas en checklista/stödjande material för genomförande

– Dokumentation ska prioriteras

Vid sidan av detta har Apotekforeningen haft möten med apoteksaktörerna och facket, kartlagt liknande tjänster i andra länder och träffat Danmarks Apotekerforening för att inhämta erfarenheter från driften av den etablerade tjänsten ”Få tjek på din inhalation” på danska apotek.

Apotekforeningens förslag till implementering har målet att visa att apoteken kan klara att införa tjänsten tidigt under 2016. Förslaget fick bra respons på mötet i november på Helsedirektoratet, enligt ett informationsbrev från föreningen.

Nu återstår att vänta in Helsedirektoratets snabbutredning, konstaterar Apotekforeningen.

Andra läser