Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

FIP stöttar apoteken i kamp mot antibiotikaresistens

Involvera farmaceuter för att förhindra antimikrobiell resistens (AMR). Det förbättrar införandet av policys och riktlinjer, menar den internationella farmaciorganisationen FIP.

På måndag startar världens första ”World Antibiotic Awareness Week”. Då passar också FIP på att ge ut ett policydokument, “Fighting antimicrobial resistance: The contribution of pharmacists”.

I dokumentet pekar FIP bland annat på behovet av bättre hantering av och politik kring antibiotikaresistens. Dokumentet belyser bland annat vikten av att människor inte sparar antibiotika till att använda vid senare tillfällen, efter ”självdiagnos”; något som apoteken kan upplysa om.

FIP varnar också för att en ansvarsfull användning av antimikrobiella läkemedel fortfarande är av avgörande betydelse. Annars kan nya läkemedel bli ineffektiva alltför tidigt.

Publikationen tar också upp vad apotekare runt om i världen redan har gjort och gör för att ytterligare undvika uppkomsten av AMR; bland annat influensavaccinering (för att undvika efterföljande bakteriella infektioner), ansvarsfull användning och förskrivning av trimetoprim av apotekare (där det är möjligt) för att behandla urinvägsinfektioner, olika program för att optimera förskrivningen av antibiotika inom sjukvården, och insamling av överblivna antibiotika.

– Dokumentet visar hur mycket apotekare kan bidra till kampen mot antibiotikaresistens. Det är därför viktigt att apotekare ingår i allt resistensarbete, säger Luc Besançon, FIP:s vd och generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Andra läser