Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Jag vill utveckla och skapa mer värde”

Läkemedelsverkets tf generaldirektör Inger Andersson blir kvar till årsskiftet. Då är planen att Catarina Andersson Forsman kommer tillbaka efter sjukskrivning. Under tiden utvecklar Inger Andersson verksamheten, fördjupar kommunikationen och försöker lägga grunden för en bättre ekonomi.

Läkemedelsverkets ordinarie GD, Catarina Andersson Forsman, arbetstränar på Socialdepartementet under sin sjukskrivning och beräknas vara tillbaka på Läkemedelsverket vid årsskiftet. Sedan 1 mars är det Inger Andersson, tidigare GD för Livsmedelsverket, som är tf GD. Svensk Farmaci träffade henne i förra veckan i Uppsala.

Har du några begränsningar i dina instruktioner från Socialdepartementet när du började 1 mars?

– Nej, de gav mig fullt förtroende att ansvara för verksamheten. Budgeten var precis satt så jag tog min an de övergripande frågorna, bland annat att arbeta fram en strategisk plan för 2016-2018, parallellt med att vi levererar utifrån den nu gällande verksamhetsplanen.

När Catarina Andersson Forsman tillträdde sa hon att det är omöjligt att vara förvaltare idag. Vad är din roll – förvaltare eller aktivt utvecklande?

– Jag är ingen förvaltare, jag vill utveckla och förändra, titta på hur vi kan skapa mer värde och effektivisera verksamheten. Jag har tidigare varit generaldirektör för Livsmedelsverket och har den erfarenheten att falla tillbaka på.

– Som statlig myndighet måste vi lyssna på och föra dialog med dem vi är till för. På Livsmedelsverket var det konsumenten och här på Läkemedelsverket är det patienten och brukaren, men också de som är producenter, samt med hälso- och sjukvården. Dialogen förs med deras respektive organisationer.

Vilka är dina prioriteringar på Läkemedelsverket?

– Min första prioritering är att vår basproduktion, tillsyn och tillståndsprocessen, måste fungera. Sen är det att planera för och genomföra de strategiska områdena som vi har i den strategiska planen.

– Jag har arbetat mycket med att utveckla dialogformen inom ledningsgruppen, jag försöker komma bort från stuprörstänket och mer ha ett horisontellt tänkande. Det låter som en klyscha men det finns ett stort värde i att vi uppträder mer tydligt och samordnat inte minst i den externa kommunikationen. Dessutom är det resurseffektivt.

Blir det oro i leden när ordinarie GD inte är på plats?

– Jag tänker inte så. Och det är inget jag märker av i den feedback jag får. Jag är utsedd av regeringen och agerar utifrån det mandat och uppdrag som jag har. De har varit tydliga och sagt att det är du Inger som styr verksamheten nu.

– Självklart har jag kontakt med Catarina Andersson Forsman, framför allt i frågor som är av långsiktig karaktär så att det inte går emot hennes tankar. Hon var ju bara här tre månader innan hon blev sjuk, jag har varit här i sex månader nu och har kanske hunnit få en bättre bild av verksamhetens behov.

Ekonomin är lite ansträngd, med ett budgeterat underskott om 50 MSEK. Ni får inte höja avgifterna enligt Regeringen. Hur löser du ekonomin?

– Vi kommer att budgetera för ett underskott även 2016, men det finns ett myndighetskapital så vi kommer inte gå i konkurs. Men dagens system är inte bra, det vore bättre för företagen och för oss att kunna ha en årlig avgiftshöjning.

– Vi på Läkemedelsverket ska inte ha en högre kostnadsutveckling än myndigheter som är anslagsfinansierade, vi ska vara effektiva i hur vi använder våra resurser och transparenta gentemot de som betalat in avgifterna. Vi kommer till jul att lämna in en önskan om att regeringen ska besluta om en avgiftshöjning som tyvärr inte den här gången kommer att ha en årlig uppräkning som grund. Vi fick nej förra gången men hoppas att vi kan få ett ja nu för att kunna göra en avgiftshöjning.

Den 25 september skrev Svensk Farmaci att fyra direktörer på kort tid lämnar ledningsgruppen. Hur kommenterar du det?

– Det är inte ovanligt att det sker förändringar i ledningsgrupper. Dessutom är det av fyra helt olika skäl.

– Karin Hååg går tillbaka till regeringskansliet och finansdepartementet den här gången, det är en del i hennes karriärsutveckling.

– Enrique Arias har fyllt 65 och kommer fortsätta arbeta som direktör med viktiga uppgifter, dock inte som medlem i ledningsgruppen.

– Madeleine Wallding kommer att fortsätta att arbeta med den Nationella läkemedelsstrategin, NLS. I och med att hon lämnar ledningsgruppen får vi en ökad tydlighet gentemot både Läkemedelsverket och övriga myndigheter som ingår i NLS. Det blir tydligt att hon bara representerar NLS numera.

– Gällande den fjärde personen är det ärendet avslutat, där finns inget mer att tillägga.

Är det också en del av ditt uppdrag att få lugn och ro på verket, att gjuta olja på vågorna?

– Nej, det är inte en del av uppdraget utan snarare en del av min ledningsfilosofi, att ha ett öppet samtal, rak kommunikation och att lyssna.

Hur är du som ledare?

– Den feedback jag får säger att jag leder informellt men har en tydlighet med vad jag vill, jag lyssnar in för att sen bestämma mig. Jag har också en ödmjukhet att jag måste fatta beslut baserat på den kunskap som finns i ledningsgruppen och i min närhet här på verket.

– Jag är inte rädd att fatta beslut, och driva den linjen, men sen kan jag också ändra mig om det kommer ny fakta. Ibland är det bättre att fatta ett beslut och sen ändra, än att inte fatta beslut alls. Det kan skapa förlamning.

När du fick frågan och accepterade att ta det här uppdraget, hur mycket visste du om läkemedelsområdet?

– Jag kunde inte sakområdet men övergripande visste jag en hel del. Vi hade ett visst samarbete med Läkemedelsverket när jag var på Livsmedelsverket. Sen finns det produkter som kosttillskott och naturläkemedel som ligger i gränslandet mellan båda myndigheterna, regulatoriskt hade jag en bild av hur läkemedelslagstiftningen ser ut, men ändå på en väldigt övergripande nivå.

Satte du dig i skolbänken första veckan?

– Nej, eftersom det bedömdes att jag bara skulle vara här fram till sommaren, då startade jag istället brett för att förstå vilka frågor jag var tvungen att ta tag i ur ett ledarskapsperspektiv, istället för att skaffa mig några djupare kunskaper.

– Hade jag redan då vetat att jag skulle vara kvar till jul hade jag prioriterat lite annorlunda. Jag märker nu att jag får ”springa ikapp” ibland.

Du hade egentligen börjat trappa ner när Socialdepartementet ringde. Varför tackade du ja till uppdraget?

– Det var en eftermiddag och jag stod med bilen som hade gått sönder när de ringde. Jag gick hem och tänkte efter och pratade med mina anhöriga, som alla tyckte att jag skulle ta det. Och det gjorde jag och det är jättekul.

– Det som lockade är att det är en intressant myndighet som skapar värde för svenska konsumenter och patienter. Jag har erfarenhet av ledarskap från företag och myndighet och ville prova att omsätta dem här på Läkemedelsverket.

Hur vill du att folk ska komma ihåg dig?

– Förhoppningsvis att det var bra att jag kom, att jag tog tag i de frågor som var aktuella och såg till att verksamheten fortsatte och inte stod på ”stand by” under sjukskrivningen. Och kanske att jag bidrog till att utveckla verksamheten.

FAKTA

Bor: Stockholm

Ålder: 65

Familj: Ja

Karriär: Nio år som GD Livsmedelsverket, många år på Arla, några år på Vin & Sprit

Utbildning: Civilingenjör KTH, kemi

Mest läst