Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

VGR ska styra upp samverkan med industrin

Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen vill bli bättre på att samverka med läkemedelsindustrin.
– Det finns troligtvis många bra idéer som vi inte kan förverkliga själva, säger Nils-Peter Ekholm, apotekare vid Läkemedelsenheten.

Från företagens sida finns det ett stort intresse att samverka med sjukvården inom Västra Götalandsregionen, VGR. Sjukvården är också intresserad, men det finns ännu inte någon struktur för hur det ska göras.

Som exempel på landsting och regioner som har kommit långt nämner Nils-Peter Ekholm Skåne och Stockholm.

– De har båda kommit längre än vi, Stockholm har exempelvis en etablerad testmiljö för samverkansprojekt kring läkemedel, säger Nils-Peter Ekholm.

VGR är än så länge väldigt tidigt i processen.

– Vi tittar på hur vi vill göra, och diskuterar under vilka former vi vill samverka. Det handlar om att bygga upp en struktur hur vi hanterar förfrågningar om samverkan.

Nils-Peter Ekholm och kollegorna på Läkemedelsenheten tror att det finns många goda idéer där läkemedelsföretagen kan vara med och utveckla ett område eller lösa ett problem.

– Vi har träffat företag som har presenterat idéer men vi har inte någon etablerad struktur hur vi tar det vidare. Vår ambition är att ta fram det.

Tanken är inte att vara en broms eller stoppkloss. Det finns redan etablerade samarbeten mellan företag och enskilda kliniker

– Det ska vara samverkansprojekt som verkligen vinner på att det går via oss. Till exempel att plocka ut registerdata kan vara bra om det går via oss. Men att studera patientflöden på en avdelning behöver nog inte gå via oss, tror Nils-Peter Ekholm.

Det finns ännu inga konkreta tankar eller idéer vad man exakt vill uppnå, mer än att det ska bli bättre för patienterna.

– Samarbete med företag ska gagna patienterna, för att utveckla nyttan för dem.

Andra läser