Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Våld mot apotek diskuteras på FIP

För första gången, och på begäran från många medlemmar, kommer våld mot apotek att diskuteras på lördag på FIP-kongressen.

Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB, är moderator för seminariet.

– Våld mot och inne på apoteken blir allt vanligare i många länder, säger Lars-Åke Söderlund.

Första propån kom från Italien där personalen kände sig utsatt, men även USA och länder i Sydamerika har stött på, liksom länder med inre oroligheter som exempelvis Syrien.

Anledningen till det ökade våldet som Lars-Åke Söderlund nämner är att det blir allt svårare att råna exempelvis banker. Då blir apoteken mer utsatta.

– Vi arrangerar detta tillsammans med Rödas Korset, och kommer inledningsvis dra lärdom av deras erfarenhet av vårdpersonal som arbetar i krigszoner. Sen ska deltagare från Australien berätta om hur man kan skydda sig mot våld i hjälpinsatser i områden som drabbats av olika katastrofer.

– Avslutningsvis berättar Anette Falk, en av våra säkerhetsansvariga på Apoteket AB, hur man kan arbeta med detta specifikt på apotek. Hon kommer dela med sig av olika checklistor som man kan arbeta med för att öka säkerhet och trygghet, säger Lars-Åke Söderlund.

Det är viktigt med utbildning. Men att börja med att i förväg diskutera med kollegor hur man hanterar risksituationer är en god start.

– Man måste vara medveten om hur man ska agera, innan det händer.

Lars-Åke Söderlund är också moderator för seminariet ”Medicines Optimisation: around the Globe”. Där ska deltagarna diskutera hur man optimerar läkemedelsnyttan i olika delar av världen, och sedan diskutera detta kopplat till FIP:s vision 2020.

– Öppenvårdssektionen inom FIP har en vision till år 2020 hur apoteken kan optimera läkemedelsnyttan. Det är bara fyra år kvar och seminariet syftar till att spegla hur långt man har kommit, sprida nyttan och goda idéer så att visionen inte bara blir ett dokument i hyllan. Många länder saknar idéer, man jobbar som man alltid gjort och de kan behöva lite inspiration, säger Lars-Åke Söderlund.

Goda exempel som kommer spridas kommer från de engelsktalande länderna, där Storbritannien, via Royal Pharmaceutical Society, har en modell för att optimera läkemedelsnyttan, som Lars-Åke Söderlund tycker är tilltalande.

– De kommer visa på olika principer som måste finnas; att se patienten och dennes kunskaper; att se patienten som en människa, inte som en diagnos; att förstå patientens upplevelse av sin behandling; att göra evidensbaserade val av läkemedel; att säkerställa att användningen är så effektiv som möjligt; och att säkerställa att detta blir ett hållbart system, som inte är personberoende, där apoteket ska ses som en stödjande vårdnivå.

– Min idé är att deltagarna ska få med sig en form av verktygslådor, som de kan ta med sig hem och anpassa till sin verksamhet hemma, säger Lars-Åke Söderlund.

Mest läst