Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dramatisk sänkning av priset på RA-behandling

Upphandlingar av de nya biosimilarerna av TNF-hämmaren infliximab har sänkt priset på behandlingen till en tredjedel av listpriset på Remicade. Men bara ett landsting rekommenderar att "switcha" befintliga patienter.

Den upphandling av de nya infliximab-biosimilarerna som genomförts av regionerna Skåne, Kronoberg och Halland, resulterade i en dramatisk sänkning av priset.

Från det rådande listpriset på 3 049 kronor för 100 mg Remisma har landstingen nu tecknat avtal med Orion om ett pris på 1 677 kronor per 100 mg för biosimilaren.

Det är ett pris som ligger i paritet med det pris som gäller i Norge efter deras nationella upphandling av samma produkt och som då sas vara omöjligt, eller i varje fall svårt, att nå i Sverige eftersom våra landstingsupphandlingar är mindre.

Jämfört med listpriset för Remicade från MSD på 4 995 kronor per 100 mg är det också ett rejält kliv ner på prisstegen.

– I princip kostar Remsima nu en tredjedel av utgångspriset för Remicade, och det känns som en ordentlig sänkning, säger Maj Carlsson, apotekare vid enheten för läkemedelsstyrning inom Region Skåne och medlem i landstingets expertgrupp för biologiska läkemedel.

Hon säger att landstinget preliminärt är nöjda med sitt avtal.

– Men å andra sidan har vi detta avtal i ett och ett halvt år och vi vet ju inte vad som händer med prisbilden under den tiden, säger hon.

En anledning till tveksamheten kan vara att den parallella upphandlingen av originalprodukten Remicade resulterade i ett pris på 4 830 kronor för 100 mg – ett pris som är 101 kronor högre än det tidigare avtalade priset och väsentligt mycket högre än de 4 050 kronor som gäller i Stockholm och Västra Götaland.

Med tanke på att Region Skåne förbrukar över 19 000 förpackningar Remicade 100 mg per år skulle det innebära en fördyring av kostnaden för originalet på strax under två miljoner kronor per år vid bibehållen volym.

Det blir alltså en kalkyl med gungor och karuseller där det man förlorar på de patienter som står på originalprodukten måste vägas upp av vad man vinner med de nya patienter som får biosimilaren för att avtalet kan betraktas som bra.

Men några sådana kalkyler menar Maj Carlsson att man inte gör.

– Nej, och det finns det heller ingen anledning att göra för vi går ändå på det medicinska, säger hon.

Den nya prisbilden kommer inte i nuläget att påverka Region Skånes generella rekommendationer kring behandlingen med infliximab, enligt Maj Carlsson.

– Vid nyinsättning av infliximab rekommenderar vi absolut Remsima. Vid nyinsättning eller byte av TNF-blockad tycker vi att man ska överväga Remsima om det inte finns några särskilda skäl för en annan beredningsform. Och det säger vi på alla indikationer, säger hon.

Inte heller kommer Region Skåne ändra sin inställning när det gäller att ställa om patienter som i dag står på Remicade till biosimilaren, så kallad switch.

– Innan vi generellt kan rekommendera switch på alla indikationer så behövs det mer evidens, det säger vi nu. Men det tillkommer ju hela tiden nya studier, säger Maj Carlsson.

Som vi skrev förra veckan har dock Blekinge, som första landsting i landet, valt att rekommendera att befintliga Remicade-patienter switchas till en biosimilar.

I Stockholm och Västra Götaland har man följt upphandlingen i södra Sverige med stort intresse, men det låga priset på Remsima kommer inte omedelbart att leda till att de två agerar.

– Vi har inte för avsikt att gå ut i en ny upphandling nu, utan vi har kvar avtalet som vi har med MSD, säger Lena Gustavsson, apotekare vid Läkemedels- och hjälpmedelsenheten i Västra Götalandsregionen.

Både Stockholm och Västra Götaland har avtal med MSD som ger dem ett pris på 4 050 kronor för 100 mg Remicade och de verkar har gjort kalkylen med gungorna och karusellerna.

– Vi har väldigt många patienter som står på Remicade och då tycker vi att helhetsbilden blir bättre. Upphandlingen i Skåne visar med ganska stor tydlighet att det blir ett högre pris på originalprodukten. Jämfört med det priset så har vi ju ett väldigt bra pris, säger Lena Gustavsson.

I Stockholm är tonen lite mer försiktig, men med samma innehåll.

– Det är inte någonting som jag kan säga här och nu hur vi agerar, men vi följer detta jättenoga. Vi tittar på helheten. Det beror ju på hur många patienter som använder Remsima samt vad man har för pris på den produkten som de som inte använder Remsima tar, säger Magnus Thyberg, apotekare och chef för landstingets läkemedelsenhet.

Mest läst