Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverk återuppstår

2012 försvann det danska läkemedelsverket och inordnades under Sundhedsstyrelsen. Men redan vid årsskiftet återuppstår myndigheten.

2012 beslutade den danska regeringen att stänga läkemedelsverket – Laegemiddelstyrelsen – och istället integrera dess verksamhet i motsvarigheten till Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen.

Manövern gjordes bland annat för att kapa kostnader.

I samband med beskedet valde direktören för Laegemiddelstyrelsen, Jytte Lyngvig, att avgå.

Men redan vid årsskiftet 2015/16 kommer Laegemiddelstyrelsen att återuppstå, enligt ett pressmeddelande från Sundhedsstyrelsen.

Detta sker inom ramen för en större reform av Sundhedsstyrelsen, inte helt utan likheter med den som genomfördes i Sverige för några år sedan som bland annat ledde till födelsen av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och E-hälsomyndigheten.

Tanken är bland annat att stärka arbetet med de olika kärnuppdragen.

Nuvarande Sundhedsstyrelsen delas upp i flera separata myndigheter. De medarbetare i Sundhedsstyrelsen som arbetar med godkännande av läkemedel och de som arbetar med tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal knoppas av till nya myndigheter – Laegemiddelstyrelsen respektive Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dessutom skapas ytterligare en ny myndighet – Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsstyrelsen blir kvar men som en betydligt mindre myndighet än idag.

Andra läser