Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Läkemedelsverket har slösat med vår tid”

Åtta förbund och professionsorganisationer kräver att regeringen tar avstånd från Läkemedelsverkets rapport om generisk förskrivning. ”Snabbutred frågan på departementet eller lägg den på Socialstyrelsen”, uppmanar man.

Kritiken mot Läkemedelsverkets slutrapport om generisk förskrivning är svidande i det brev som åtta aktörer skickade till sjukvårdsminister Gabriel Wikström i fredags.

Brevet är undertecknat av Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Unionen, Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk förening för allmänmedicin och Svenska Barnmorskeförbundet.

Aktörerna riktar skarp kritik mot verket för både slutsatserna i rapporten och ”hur den processats”.

Analyser av vinster med införande av generisk förskrivning saknas liksom mer ingående analyser av erfarenheter från andra länder som efterfrågades i regeringsuppdraget, skriver intressenterna.

”Men det är inte bara slutsatserna och bristen på logik och underlag i rapporten som provocerar”, skriver man.

Verket anklagas också för att Inte ha lyssnat på den klara majoritet av remissinstanser som vill se generisk förskrivning.

För det tredje kritiseras det sätt som Läkemedelsverket redovisar remissinstansernas synpunkter.

”Det finns både de som är för och de som är mot ett införande av generisk förskrivning”, skrev rapportförfattarna under rubriken ”Professionsorgansiationer”.

Detta är inte korrekt eftersom i princip alla tillfrågade professioner är för generisk förskrivning, anser brevskrivarna, som inte skräder orden i brevets avslutning:

”När Läkemedelsverket helt avstår från att ta till sig våra synpunkter har myndigheten inte bara slösat våra organisationers tid och resurser utan även lagt ett förslag som helt saknar trovärdighet bland professionerna. Det kommer att kritiseras under lång tid framöver och ta fokus från den viktiga frågan om hur vi kan stärka patientsäkerheten vid generikautbytet”, skriver aktörerna.

Organisationerna kräver att regeringen nu gör ett tydligt ställningstagande mot rapporten.

Generisk förskrivning bör dessutom snabbutredas av Socialdepartementet inom ramen för en departementspromemoria eller läggas ut som uppdrag på Socialstyrelsen, föreslår de åtta föreningarna och förbunden.

Andra läser