Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svårt särskilja apotek via fem indikatorer

Läkemedelsverket har nu för första gången samlat in indikatordata från landets apotek. De fem indikatorerna tillgodoses av en majoritet av apoteken.

Läkemedelsverket tog förra året på regeringens uppdrag fram förslag på indikatorer som kan användas för att jämföra apotek.

Idag lämnar verket en rapport till regeringen där data för de olika indikatorerna har samlats in från apoteken.

Indikatorerna är avsedda för den enskilde konsumenten i dennes val av apotek, men ännu saknas en publiceringsplats som är lättillgänglig och riktad till konsumenten.

Verket konstaterar att de fem indikatorerna tillgodoses av en majoritet av apoteken och ger därmed bara “en begränsad grund för konsumenten att särskilja apoteken”.

Resultatet visar dock en viss variation i fråga om tillhandahållande av handikappanpassat utrymme för ostörd rådgivning samt av tidsbokad rådgivning.

– Det här är ett första steg att i verkligheten jämföra apoteks kvalitet på den svenska marknaden. Om systemet införs och exakt hur det utformas kan vi inte säga idag, men det är viktigt att det kommer till praktisk nytta för konsumenten, säger Tommy Westerlund, forskare vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Datainsamlingen genomfördes via en webbaserad enkät med tolv frågor, som representerade de fem indikatorerna. Ca 80 procent av Sveriges apotek svarade.

Läs rapporten här.

Fakta: Läkemedelsverkets apoteksindikatorer

Möjlighet att förbeställa receptförskrivna läkemedel

Skriftliga instruktioner för rådgivning av receptfria läkemedel

Avskilt utrymme för enskild rådgivning

Möjlighet till tidsbokning av rådgivning

Dokumenterat arbetssätt för avvikelser och negativa händelser

Mest läst