Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Längre öppettider men mindre personal på totalen

Marknadsledande Apoteket AB:s apotek ökade i fjol öppettiderna med motsvarande 20 nya apoteksetableringar. Samtidigt sjönk antalet anställda i bolaget med hela 11 procent.

Det framgår av bolagets årsredovisning för 2014 som släpptes idag och finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Drygt 40 procent av Apoteket AB:s apotek – 149 av 370 stycken – ökade under 2014 sina öppettider. Totalt var öppettidsökningen hela 1 100 timmar per vecka jämfört med 2013, vilket motsvarar ungefär 20 nya apotek.

Samtidigt sjönk medelantalet anställda i bolaget från 2013 års siffra på 3 899 till 3 474 under fjolåret.

Det är en relativt stor minskning – knappt 11 procent av personalstyrkan har alltså lämnat på bara ett år.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare, exempelvis här, har Apoteket AB i flera omgångar på senare år dragit ned personalstyrkan, bland annat baserat på förlorade avtalsmarknader.

Personalminskningarna har till stor del berört overheadfunktioner och inte apotek.

– Dessa neddragningar avspeglas förstås i totalsiffran på antalet anställda. Men det vore intressant att se hur antalet anställda i apoteksverksamheten förändrats mot bakgrund av den kraftiga ökningen av öppettiderna. Det redovisas inte i årsredovisningen, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– Minskningen av anställda på totalen är ju så kraftig att man kan undra om bolaget verkligen parerat den stora ökningen i öppettider med tillräckligt mycket personal.

Svensk Farmaci har efterfrågat siffror från Apoteket AB på antalet anställda inom öppenvårdsapoteksverksamheten 2013 respektive 2014, och uppdaterar artikeln när vi fått dessa.

Hur ser förbundet på att så många apotek utökar sina öppettider?

– I grunden är det positivt, och i linje med omregleringens mål, att tillgängligheten till läkemedel och farmaceutisk kompetens ökar. Men det är oerhört viktigt att vi inte bara ser en bättre tillgång till lokaler samtidigt som närvaron av farmaceutisk expertis hålls på en miniminivå. Då är det ju snarare negativt och jag hoppas förstås att det inte är så inom Apoteket AB.

– Den bild vi oftast får av våra apoteksanställda medlemmar idag, och det gäller inte specifikt för Apoteket AB, är tråkigt nog att organisationerna slimmas allt mer och att arbetsmiljön på apoteken blir sämre, säger Kristina Niemi.

Andra läser