Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tuff match för blivande receptarier

Den nya receptarieutbildningen för apotekspersonal är på heltid – men ändå förväntas kursdeltagarna att jobba på halvtid vid sidan om. Christer Berg, programansvarig på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar, berättar mer om planerna. UTÖKAD 20.57

Svensk Farmaci ringde upp Christer Berg apropå den nya uppdragsutbildningen vid Linnéuniversitetet, där anställda på landets tre största apotekskedjor får möjlighet att läsa upp till receptarie.

Han betonar att det handlar om heltidsstudier motsvarande 40 timmars studier i veckan och att ”precis samma kunskapskrav som vid ordinarie heltidsstudier” kommer att gälla för studenterna på det nya programmet.

Blir det inte väl tufft för studenterna, som samtidigt rekommenderas att arbeta på deltid?

– Jo, det blir tufft, kanske särskilt det första året. Men vi kommer att kunna göra vissa omdisponeringar som gynnar studenterna. Terminerna kan komma att förlängas något i jämförelse med det ordinarie programmet, från 20 till 22 veckor. Vi vill också dra nytta av att de här studenterna har förkunskaper om läkemedel, vårt mål är att disponera utbildningstiden på ett sätt som utnyttjar det. Vi kan omdisponera tid från kurser där de apoteksanställda har goda förkunskaper till kurser där man har mindre kunnande. Dessutom kan praktikmomentet komma att komprimeras.

– Till exempel är apotekspersonal duktiga på läkemedelsnamn och indikationer, men behöver lära sig om hur läkemedel fungerar i kroppen. Apoteksanställda kan mycket om egenvård, så de momenten fylls på med kunskaper om vad man gör när inte egenvård räcker till. Moment i allmän kemi, organisk kemi, cellbiologi och biokemi blir kurser som vi kanske lägger ut mer tid på.

Utbildningen har, som Svensk Farmaci skrivit tidigare, 40 platser. Christer Berg räknar dock med att ett 50-tal personer kommer att påbörja den förberedande utbildningen nu i vår.

– Men när vi väl startar i höst är målet noll avhopp. Min bild är det handlar om en motiverad studentgrupp.

Varför valde apoteksaktörerna att samarbeta med er i Kalmar, tror du?

– Man ville vad jag förstår i första hand ha ett lärosäte med erfarenhet av distansutbildning, och då finns vi och Umeå att välja på. Möjligen ansågs Umeå ligga för långt bort i förhållande till majoriteten av studenterna. Jag vill betona att den här satsningen görs i samförstånd med övriga lärosäten, säger Christer Berg.

Kommer utbildningen att vara av engångskaraktär eller blir det fler intagningar längre fram?

– Det här är lite av en brandkårsutryckning där vi möter ett akut behov. Så småningom kommer utbildningssystemet nog att “hinna i fatt”. Men vi får utvärdera situationen i samråd med branschen längre fram, säger Christer Berg.

Andra läser