Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lyckad omställning efter AZ-nedläggning

Astra Zenecas avveckling av forskningen i Södertälje för tre år sedan gav aldrig någon större brain drain från Sverige, enligt en ny rapport. Däremot lämnade relativt många anställda life science-sektorn. För farmaceuterna som fick sluta har det generellt gått bra att hitta nya jobb.

Trygghetsrådet presenterade vid ett seminarium i morse en ny rapport, ”Omsorgsfull omställning”, som handlar om följderna av Astra Zenecas nedläggning av sina forskningsenheter i Södertälje för tre år sedan.

Av de 1 331 personer som förlorade jobbet i samband med neddragningen erbjöds vissa avtalspension. Trygghetsrådet hjälpte totalt 1 028 arbetssökande tjänstemän från Astra Zeneca i Södertälje.

Idag har 85 procent av dessa en ny anställning. 9 procent har startat eget företag och 5 procent har studerat längre än sex månader.

Av de som fått en ny anställning har 71 procent idag en tillsvidareanställning, och 55 procent av dem har lika eller högre lön än på Astra Zeneca.

Endast 43 personer av de som slutade har idag en anställning utomlands. Farhågorna om en brain drain från Sverige visade sig alltså överdrivna. Det framgick dock under seminariet att siffran under en period var högre, men sedan sjönk eftersom personer återvänt.

I någon mån kan dock nedläggningen sägas ha varit en brain drain för läkemedelssektorn – endast cirka 65 procent av de tidigare Astra Zeneca-anställda arbetar inom life science-området idag.

På dagens seminarium där representanter från arbetsgivare, fack, regeringen och Trygghetsrådet deltog, var de flesta överens om att omställningen gått förhållandevis bra. De enda parter som fick utstå viss kritik var den förra regeringens särskilda samordnare Lars Leijonborg och Arbetsförmedlingen.

Enligt Gunilla Osswald, som var internt ansvarig för avvecklingen på AZ, finns flera framgångsfaktorer: lärdomarna från nedläggningen i Lund några år tidigare, en robust samverkan mellan fack och arbetsgivare, en snabb etablering av ett internt HR-centrum, avgångsvederlag, och det faktum att personalen, delvis baserat på egna önskemål, kunde lämna företaget i omgångar.

– Det var inte självklart att det här skulle gå bra. Men vi är bra på omställningar av den här typen i Sverige. Facken är exempelvis mer konstruktivt inställda än i andra länder där de ofta lägger allt krut på att protestera mot själva nedläggningarna, sa Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Anders Blanck, vd för Lif, gav branschens perspektiv och poängterade bland annat att läkemedelsindustrin idag globalt krymper sett till antalet anställda, och att Sverige dessutom tappat mer än genomsnittet. Detta trots att forskningsinvesteringarna ökar globalt med ungefär 2 procent om året.

– Forskningsstrukturen håller på att effektiviseras och vi ser allt fler samarbeten mellan företag och akademiska institutioner, samarbeten mellan företag, licensavtal med mera. Det viktigaste för Sverige är att forskningsinvesteringar fortsätter att göras här och att läkemedelssektorn, som har det högsta förädlingsvärdet av alla branscher, kvarstår som en stark exportbransch.

Gunilla Osswald pekade på ett strukturellt problem som uppkommit när storföretag med grundläggande forskning inom läkemedelsområdet blir allt sällsyntare i Sverige.

– Personer med djup kunskap om läkemedelsutveckling lär bli ovanligare framöver. Var ska dessa läras upp när våra plantskolor försvunnit?

Christer Borg är förhandlingschef för Sveriges Farmaceuter.

Hur har det gått för förbundets medlemmar som jobbade på Astra Zeneca i Södertälje?

– Generellt verkar det som att våra medlemmar har hittat nya anställningar. Vissa har gått till andra läkemedelsföretag, bland annat inom regulatory affairs, andra till myndigheter som Läkemedelsverket, TLV eller E-hälsomyndigheten medan en tredje grupp har landat i apoteksvärlden, säger han.

Andra läser