Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare visar vägen för framgångsrika landsting

Den förra regeringens äldresatsning satte positiva spår på åldringarnas läkemedelsanvändning. Att ha särskilt ansvariga apotekare var en framgångsfaktor för de landsting som lyckades bäst med läkemedelsarbetet.

Nyligen slutrapporterade äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm den förra regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Satsningen omfattade 4,3 miljarder kronor och genomfördes 2011–2014.

Läkemedel hos äldre var ett av de fem områden där mätbara mål sattes upp, som sedan kopplades till en prestationsbaserad ersättning.

Under de år som satsningen pågick noterades en klar förbättring för samtliga tre läkemedelsindikatorer som ingick i projektet. Indikatorerna avsåg olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel.

Dessutom minskade antalet personer över 75 år med fler än tio läkemedel varje år från 2012 och framåt, från att tidigare ha ökat varje år.

Skillnaderna i utfall mellan landstingen beskrivs dock som relativt stora. Arbetssätten har också varierat.

De landsting som lyckats bäst är, enligt slutrapporten, ”de som har starka läkemedelskommittéer, och/eller anställt särskilt ansvariga apotekare eller läkemedelskunniga läkare, och arbetat med läkemedelsgenomgångar”.

I alla län har stora förbättringar uppnåtts, men de län som låg bra till från början har bättrat sig ungefär lika mycket som de som hade hög förskrivning från starten.

”Även om vi inte vet exakt vilken nivå som är lämplig för de tre indikatorerna kan vi på grund av skillnaderna mellan länen se att det finns ett stort förbättringsutrymme kvar”, skriver Eva Nilsson Bågenholm, som poängterar att arbetet nu måste fortsätta.

Andra läser