Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny prismodell föreslås

Inte mycket nytt om djurläkemedel – men förslag på en ny prismodell för dosläkemedel som ger aktörerna rätt att förhandla pris med producenterna. Det innehåller den sista delen av Anna Märta Stenbergs apoteks- och läkemedelsutredning som överlämnades till regeringen idag.

Anna Märta Stenbergs slutbetänkande om djurläkemedel, dos och särläkemedel lämnades idag till regeringen.

När det gäller djurläkemedel är Anna Märta Stenberg restriktiv med nya förslag.

”Förslagen innebär inga stora förändringar för djurägarna”, summerar hon i utredningens sammanfattning.

Stenberg konstaterar att det redan inom ramen för dagens reglering av apoteken finns möjlighet att specialisera sig på djurläkemedel. ”Det finns således ingen anledning att ta fram ett särskilt regelverk för apotek som bara expedierar läkemedel till djur”, skriver hon.

Utredaren vill inte göra det möjligt för veterinärer att få tillstånd att driva öppenvårdsapotek. Veterinärkliniker bör inte heller kunna förvärva läkemedel direkt från partihandeln.

Utredningen avstår också från att föreslå att vissa receptfria läkemedel för djur ska kunna säljas i allmän handel.

När det gäller dosläkemedel konstaterar Stenberg att utbytessystemet och handelsmarginalen inte är anpassade efter dos.

Frekventa byten av periodens vara medför bland annat praktiska problem och kostnader för dosaktörerna.

Utredningens vill därför att läkemedelsförmånssystemet som idag ska gälla för dosläkemedel, men att reglerna för det generiska utbytet ska anpassas för dos.

I första hand föreslås en särskild prismodell för dos. Den ska vara baserad på de lägsta substanspriser som det generiska utbytet gett upphov till. Modellen innebär att dosapoteken tillåts förhandla om inköpspris.

Utredningen beskriver också fyra ytterligare möjliga prismodeller för dosläkemedel, som skulle kunna aktualiseras om huvudförslaget inte realiseras.

Stenbergs dos-förslag antas inte innebära några större förändringar för patienter, landsting eller dosaktörer enligt betänkandet.

Förslagen antas dock ge besparingar för det allmänna men också ge TLV ökad administration.

När det gäller särläkemedel har utredningen fokuserat på problemet med höga kostnader för läkemedel avsedda för mycket små patientgrupper.

Utredaren föreslår här att det för vissa särläkemedel, som inte subventioneras i den vanliga proceduren, ska öppnas en möjlighet till subvention enligt en särskild ordning. Denna procedur föreslås innebära att TLV tillsammans med landstingen och det berörda företaget kommer överens om närmare villkor för subventionsbeslutet.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

 

Andra läser