Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket missbrukar sin ställning enligt överklagan

VGR och Hallands beslut att återgå till Apoteket AB som dosleverantör har överklagats. Apotekets anbud innebär missbruk av dominerande ställning, anser Apotekstjänst.

Som Svensk Farmaci skrev häromveckan har Västra Götalandsregionen och Region Halland beslutat att Apoteket AB åter ska få leverera dosläkemedel till regionerna från och med september nästa år.

En aggressiv prissänkning jämfört med tidigare upphandlingar låg bakom att Apotekets bud blev vinnande.

Den befintliga leverantören, Lidingöbaserade Apotekstjänst AB, har nu överklagat regionernas beslut.

I överklagan kräver Apotekstjänst i första hand att Apoteket AB:s bud ska förkastas och Apotekstjänst i stället får uppdraget. I andra hand yrkar man på att upphandlingen ska göras om.

Överklagan motiveras i första hand med att Apoteket AB påstås ha missbrukat sin dominerande ställning.

Apoteket AB har enligt överklagan redan över 40 procent av dosmarknaden och om tilldelningsbeslutet verkställs får man över 60 procent.

Det statliga bolaget har genom ett anmärkningsvärt lågt pris gjort sig skyldig till ”utestängande missbruk”, enligt överklagan.

Apotekstjänst hänvisar bland annat till en vägledning från EU-kommissionen:

”Den som i dominerande ställning använder underprissättning, och på kort sikt avsiktligt ådrar sig förluster eller avstår vinster, för att avskärma eller sannolikt avskärma en eller flera av sina faktiska eller potentiella konkurrenter i syfte att stärka eller upprätthålla sin marknadsmakt, gör sig skyldig till så kallat utestängande missbruk”.

Apoteket AB:s anbud borde därmed ha exkluderats från upphandlingen, menar Apotekstjänst.

I andra hand var regionerna åtminstone skyldiga att avkräva Apoteket AB en förklaring till sitt låga pris.

Apoteket AB erbjöd det klart lägsta priset i upphandlingen – 1,19 kronor per dispenserat dygn. Överklagande Apotekstjänst AB erbjöd 2,25 kronor och Uppsalaföretaget Svensk Dos AB 3,28 kronor.

Som jämförelse kan nämnas att tjänsten erbjuds för 3,80 kronor per patient och dygn i andra landsting där Apoteket AB utför uppdraget.

Svensk Farmacis tidigare artikel i frågan ligger med som bilaga i överklagan, och åberopas som exempel på att Apoteket AB:s prissättning väckt reaktioner.

Andra läser