Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Omöjligt att vara förvaltare”

Olagliga preparat, säkerhetsövervakning och uppföljning är prioriterade områden för Läkemedelsverket. Läs LV:s nya generaldirektör Catarina Andersson-Forsmans "intervju med sig själv" här på sajten.

Catarina Andersson-Forsman är sedan den 1 oktober ny generaldirektör på Läkemedelsverket.

Svensk Farmaci fångade upp henne vid Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte i fredags, där hon deltog med en inledande presentation.

Vem är du?

– Jag är tvåbarnsmor med två vuxna söner. Yrkesmässigt är jag i grunden barnröntgenläkare med disputation från KI. Jag har varit fackligt engagerad, bland annat som ordförande i SYLF, Sveriges yngre läkares förening, och vice ordförande i Läkarförbundet på 1990-talet.

– Ett starkt intresse för ledarskap styrde in mig på en chefsbana. Jag har bland annat varit verksamhetschef för röntgen i Umeå och på ”Ackis”. Senare har jag varit tillsynschef på Socialstyrelsen och hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Att nu vara tillbaka i Uppsala och få möjlighet att leda Läkemedelsverket känns fantastiskt, men jag är ny på jobbet och har ingen färdig programförklaring.

Vilken typ av chef är du, förvaltare eller utvecklare?

– Att vara en förvaltande chef är, som jag ser det, omöjligt i dagens föränderliga omvärld. Läkemedelsverket har många uppdrag via regleringsbrev och nya regeringsuppdrag på senare år. Via nationella läkemedelsstrategin och CBL-kansliet har vi en utmärkt plattform att jobba framåt tillsammans med branschens intressenter. Det livscykelperspektiv som myndigheten antagit tilltalar mig mycket. Vårt ansvar stannar inte vid godkännandet.

– Ett innovativt arbetssätt är det som kallas adaptive pathway eller stegvist godkännande (se Svensk Farmaci nr 4/2013, redaktionens anmärkning). Det här är ett spännande område där vi till exempel måste arbeta mer än idag med uppföljningar, tillsammans med bland andra TLV.

Vilka är dina främsta farhågor inför framtiden?

– Vi ser idag en global utveckling där miljöaspekter och hållbarhet är allt viktigare parametrar. Läkemedelsindustrin är idag globaliserad. Från mitt perspektiv är det förstås viktigt att industrin även fortsättningsvis väljer att få sina produkter godkända i Sverige. Storföretagens neddragningar i Sverige inger vissa farhågor, bland annat när det gäller verkets framtida kompetensförsörjning.

Vilka utmaningar står Läkemedelsverket inför i närtid?

– Gränslandsprodukter, olagliga preparat och säkerhetsövervakning är tre områden som kommer att rymma stora utmaningar. En övergripande utmaning är att få vården, apoteken och myndigheterna att samarbeta bättre, till exempel inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. En av mina stora missioner framöver är att förbättra samverkan mellan vårdens professioner med patienten i fokus.

– En annan utmaning är vår ansträngda ekonomi, vi kan konstatera att vi nu går in på vårt femte år utan avgiftshöjningar. Vi analyserar alla våra processer för att hitta effektiviseringar, säger Catarina Andersson-Forsman.

FOTNOT: Texten är baserad på Catarina Andersson-Forsmans presentation på Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte förra veckan, där hon valde formen “intervju med sig själv”. Svensk Farmaci kompletterade något med egna frågor till generaldirektören.

Andra läser