Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pionjäravtal om dos för båda parter

SLL:s upphandling av slutenvårdsdos är ett pionjärprojekt för både landstinget och leverantören. Apoex tror mycket på segmentet och planerar investeringar i både personal och dosmaskiner.

Som vi skrev morse har företaget Apoex vunnit Stockholms läns landstings upphandling av dosdispenserade läkemedel till slutenvården. Leveranserna ska starta i september nästa år, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Uppdraget, om det går i hamn, utgör inte bara Apoex första intrång på dosmarknaden, det är också en pionjärmanöver på landstingsnivå.

– Slutenvårdsdos har ju drivits av Apoteket AB tidigare i Stockholm, men det har varit något av en testverksamhet. För första gången har man nu upphandlat tjänsten och för första gången får en privat aktör förtroendet att utföra den, säger Jens Berlips, vd på Apoex, till Svensk Farmaci.

– Övriga landsting följer säkert det här med stort intresse. Dosdispenserade läkemedel är en mycket kostnadseffektiviserande åtgärd jämfört med dagens oftast manuella hantering av läkemedel i slutenvården.

Jens Berlips tror mycket på segmentet slutenvårdsdos inför framtiden, och nu planeras investeringar i såväl dosmaskiner som farmaceutisk personal.

– Man ska inte glömma att dos i öppenvården och slutenvården är två helt skilda processer, det uppdraget vi kommer att utföra, slutenvårdsdos, är en del av läkemedelsförsörjningen i SLL och därmed i praktiken en konkurrent till vårt befintliga uppdrag i SLL. Öppenvårdsdos är snarare en verksamhet som konkurrerar med retailapoteken, säger Jens Berlips.

Öppenvårdsdos levereras i dagsläget till SLL enligt avtal av Apoteket AB, via dosapoteket i Örebro.

Andra läser