Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Användningen av läkemedel på rätt väg

Flera glädjeämnen och några problem identifieras i Socialstyrelsens hittills andra öppna jämförelser-rapport för läkemedel som presenteras idag. Användningen av olämpliga läkemedel har minskat kraftigt hos personer över 75 sedan 2005.

Årets öppna jämförelser-rapport för läkemedel har tagits fram av Socialstyrelsen i samarbete med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Den utgår ifrån 26 indikatorer och visar jämförelser mellan landsting och hur utvecklingen över tid ser ut i landet som helhet.

Sedan 2005 går det att se en minskning av användningen av olämpliga läkemedel med 41 procent i gruppen över 75 år, enligt rapporten. Användningen av antipsykotiska läkemedel har minskat ännu mer, med 46 procent, i samma åldersgrupp.

Även förskrivningen av antibiotika i primärvården har minskat påtagligt de senaste åren, enligt rapporten. Det kan kopplas ihop med ”de insatser som gjorts på patientsäkerhetsområdet och för minskad antibiotikaresistens”, skriver Socialstyrelsen.

Läkemedelsbehandlingen inom hjärt-kärl- och strokevården är ett annat glädjeämne att döma av rapporten.

Allt fler patienter med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke behandlas med antikoagulantia. Dessutom ökar andelen patienter som trombolysbehandlas vid stroke för varje år.

Rapporten pekar dock på stora kvarstående stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden, till exempel när det gäller behandling med lugnande medel och sömnmedel.

Några av indikatorerna visar ingen förbättring över tid. Till exempel skattar patienterna den information de får när de förskrivs läkemedel inom primärvården på samma nivå eller lägre jämfört med tidigare år.

De 26 indikatorerna är inte tillräckligt heltäckande, enligt rapportförfattarna, som föreslår nya indikatorer för att kunna följa upp exempelvis läkemedelssäkerhet och läkemedelsanvändning hos barn.

Läs rapporten på Socialstyrelsens hemsida.

Andra läser