Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ingen naturlag att apotek ska ansöka om licens”

Utredaren Anna Märta Stenberg vill att ansvaret för licensansökningar ligger kvar hos apoteken. Men Clary Holtendal på Sveriges Farmaceuter håller inte med och tycker att utredaren borde tänkt utanför boxen.

Det tredje delbetänkandet av Läkemedels- och apoteksutredningen, med förslag om licensläkemedel och smittskyddsläkemedel, är ute på remiss.

Ett centralt förslag i utredningen är att ansvaret för licensansökningar ska ligga kvar hos apoteken.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, är inte överförtjust över förslaget.

– Det är ingen naturlag att apoteken ska göra det här. Vi hade önskat en större ambition att se utanför lådan från utredarens sida, säger hon.

– Läkemedelsverket har i en rapport från 2010 pekat på möjligheten att utveckla tjänster där förskrivare kan anlita grossister och apotek. Det skulle kunna lämna utrymme för krav på skälig ersättning för tjänsten.

Men även om valet entydigt skulle stå mellan apotek och förskrivare när det gäller ansökningarna, anser förbundet inte att frågan är självklar.

– Vi tycker att de argument som utredningen framför mot ett förskrivaransvar är ganska ogrundade. Man skriver att en licensansökan är förknippad med tillhandahållandeskyldigheten som apoteken har. Det är sant, men om det är förskrivaren som gör ansökningen så försvinner ju inte apotekens tillhandahållandeskyldighet för den sakens skull.

Utredningen påpekar också att förskrivaransvar skulle innebära en ökad arbetsbelastning.

– Men varför skulle arbetsbelastningen vara större för en enskild förskrivare än för en farmaceut på apotek? Läkarens arbetssituation anses tydligen fredad, men inte apotekspersonalens.

Clary Holtendal tycker också, baserat på sin egen erfarenhet av apoteksarbete, att patienterna ofta inte ser logiken i att det är apoteken som ansöker.

– En vanlig uppfattning att det här är läkarens ansvar, säger hon.

Ett annat förslag i utredningen är att beslut om licensläkemedel ska kunna hämtas ut på valfritt apotek.

I dag måste kunder med licensmedel hämta ut dem på apotek inom den apotekskedja som gjort licensansökan.

– Det här är ett betydligt bättre förslag, säger Clary Holtendal.

Sveriges Farmaceuters sektioner analyserar nu betänkandet, som ett led i sammanställandet av ett remissvar för förbundets räkning.

Andra läser