Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dyrare läkemedel för patienterna

Stora kostnader har vältrats över på patienterna i takt med att läkemedel utanför förmånen används mer och blir fler till antalet. Det konstaterar TLV i sin första delrapport om ”U-läkemedel”.

Frågan om receptbelagda läkemedel som lämnar läkemedelsförmånerna, och därmed högkostnadsskyddet, har uppmärksammats mycket på senare tid.

Läs mer i våra artiklar länkade nedan.

Idag presenterar TLV en ny rapport om problematiken. Det handlar om en första delrapportering av det regeringsuppdrag om läkemedel utanför förmånen som myndigheten fick i våras.

I rapporten drar TLV slutsatsen att kostnaderna för läkemedel utanför förmånen ökat från ungefär 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor på tio år.

En stor del av dessa kostnader bärs av patienterna. Huvudregeln är ju att patienterna får betala hela läkemedelskostnaden själva om inte läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet.

Undantag gäller läkemedel som skrivs ut enligt smittskyddslagen där patienten inte betalar något. Även preventivmedel bekostas till viss del av landstingen för vissa grupper.

Ökningen av kostnaderna för läkemedel utanför förmånen beror enligt TLV på ökad försäljning av smittskyddsläkemedel, att potensläkemedel, östrogenpreparat och preventivmedel blivit dyrare samt att företag i ökad utsträckning valt att dra ur sina produkter ur förmånssystemet.

Senast den 1 mars 2015 ska TLV slutrapportera uppdraget.

Mest läst