Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre snabba… till Folkpartiet

Inför valet har Svensk Farmaci ställt tre snabba frågor till samtliga riksdagspartier för att få reda på vad de tycker. Folkpartiet representeras av Barbro Westerholm, riksdagskvinna, läkare, professor emerita och partiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Hur bra tycker ni att apoteksmarknaden fungerar efter omregleringen?
Vi fäster stor vikt vid Vårdanalys genomgång av apoteksreformen och tillgängligheten som publicerades i våras.

Den visar att vi fått fler apotek och bättre öppettider vilket var avsikten, men det har blivit svårare att få ut receptbelagda läkemedel bland annat på grund av mindre lagringsmöjligheter och företagens leveransproblem. Detta måste åtgärdas.

Möjligheterna för personalen att ge råd verkar ha försämrats vilket vi också tycker måste åtgärdas.

Hur viktigt är det att Astra Zeneca behåller sin svenska koppling och förblir svensk-brittiskt?
Vi har inte diskuterat den frågan men själv tycker jag att det är viktigt att den svenska kopplingen finns kvar.

Hur ser ni på farmaceutens roll i samhället och viktig är den?
Apoteken är en del av hälso- och sjukvården och farmacevternas roll i kunskapsförmedling/rådgivning till kunderna är oerhört viktig och måste utvecklas.

Det måste också finnas tid för för farmacevterna att delta i läkemedelsgenomgångar på sjukhus, i hemsjukvården och vård- och omsorgsboendena.

De kan också ha en viktig roll i den kunskapsförmedling om läkemedel som patient- och pensionärsorganisationer önskar.

Andra läser