Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Nya märkningsförslag godkända för elektrolyter”

SLUTREPLIK: Anders Carlsten, direktör på Läkemedelsverket, svarar på AnnSofie Fyhrs inlägg om förväxling av läkemedelsförpackningar och beskriver Läkemedelsverkets arbete på området mer i detalj.

Vi håller helt med om att de åtgärder som står i myndighetens makt för att förhindra förväxlingar skall vidtas.

Läkemedelsverkets ansvar omfattar främst granskning av märkningen av förpackningar. Dagligen påpekar vi för företag brister i märkningen för att öka patientsäkerheten.

Myndigheten har dock inte mandat att helt bestämma hur en märkning ska se ut utan måste ta hänsyn till gällande lagstiftning, både på nationell och på europeisk nivå. Förändringar i lagstiftning tar tid.

Självklart måste också företagens synpunkter tas tillvara. Olika företag kan inom ramen för gällande lagstiftning utforma sina förpackningar med olika grad av hänsyn till förväxlingsrisk och patientsäkerhet. Detta kan stimulera till en positiv utveckling.

Det går utmärkt att skicka alla slags synpunkter på förpackningar och produktinformation till Läkemedelsverket.

Negativa händelser med läkemedel som leder till biverkningar, till exempel felanvändning eller förväxlingar på grund av förpackningens utseende, ska numera av hälso- och sjukvårdspersonal rapporteras via biverkningsrapporteringen.

När det gäller pilotprojektet, där ändrad märkning av förpackningar med kalium- och natriumkloridlösningar ingår som en del, är status nu att de företag som vann upphandlingen har börjat skicka in sina märkningsförslag och de flesta har blivit godkända.

Läkemedelsverket hade lovat att skyndsamt hantera märkningsförslagen som hörde till det här projektet, vilket också har skett.

Naturligtvis får man sedan också räkna med ledtider innan förpackningarna finns ute hos användarna.

Anders Carlsten
Direktör Användning
Läkemedelsverket

Tidigare artiklar och inlägg i frågan:

“Injicerades klorhexidin”

“Läkemedelsverket borde agera mot risk för förväxlingar”

Anders Carlsten: “Vi tar alla signaler på allvar”

AnnSofie Fyhr: “Det går för långsamt, Läkemedelsverket”

 

Mest läst