Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt paraply för apoteksfarmaceuter

Anställda farmaceuter på öppenvårdsapotek har fått sin första europeiska paraplyorganisation. De nordiska farmaceutförbunden kommer att sondera möjligheterna för medlemskap vid FIP-kongressen nästa vecka.

Syftet med Employed Community Pharmacists in Europe, EPhEU, är att underlätta det internationella samarbetet mellan nationella organisationer som representerar öppenvårdsfarmaceuter.

Det nya organet, med säte i Wien, har idag medlemsorganisationer i sju europeiska länder, däribland Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

– Vi inom de nordiska farmaceutförbunden kommer att träffa en representant för den här grupperingen på FIP-kongressen nästa vecka, för att lära oss mer om dem och hur de resonerar i viktiga frågor. En tanke vi har är ett eventuellt framtida gemensamt medlemskap via Nordisk farmaceutunion, NFU, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

De europeiska industrifarmaceuterna har sedan tidigare en liknande gruppering, EIPG.

Sveriges Farmaceuter är idag medlem i flera internationella organisationer, exempelvis den internationella farmaceutfederationen FIP, Europharm Forum, EIPG och Nordisk Farmaceutunion (NFU).

Andra läser