Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det går för långsamt”

Det är stor skillnad mellan att aktivt efterfråga och arbeta för förbättringar jämfört med att passivt ta emot rapporter. Det skriver apotekaren AnnSofie Fyhr i en replik på Anders Carlstens inlägg om Läkemedelsverkets arbete mot förväxlingar av läkemedel.

Det är bra att Läkemedelsverket tar alla signaler om förväxlingsrisker på allvar.

Av Anders Carlstens svar framgår dock inte på vilket sätt vi ska rapportera in upplevda förväxlingsrisker och hur de kommer att tas om hand, så här önskas ett förtydligande.

Mitt förslag var att aktivt göra en inventering av läkemedelsförpackningar som riskerar att förväxlas.

Det är stor skillnad mellan att aktivt efterfråga och arbeta för förbättringar jämfört med att passivt ta emot rapporter.

Varför inte starta en inventeringskampanj?

Pilotprojektet om ändrad märkning för bland annat koncentrerade kalium- och natriumkloridlösningar slutrapporterades hösten 2011 och brev gick ut till chefläkare, ordföranden i läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter i februari 2012.

Därefter har det varit tyst.

Vi har fortfarande förpackningar med samma utseende och märkning på marknaden som ledde till att Läkemedelsverket i augusti 2013 varnade för ”Allvarlig risk för förväxling av elektrolytlösningar”.

Det går för långsamt!

Till sist så kommenterade LIF den första artikeln med rubriken ”Injicerades klorhexidin”.

De skriver: ”Från läkemedelsindustrin har vi uppmärksammat detta problem och vill inget annat än att förbättra förpackningsutformningen för våra produkter, detta för att minimera förväxlingsrisker. Tyvärr motarbetas vi av LV och det regulatoriska regelverket som INTE medger att vi inför de förändringar som skulle behövas. LV är inte heller benägna att diskutera frågan då regelverket är EU baserat och det krävs förändringar på EU nivå.”

Är det så?

Här vore det på sin plats med en kommentar från Läkemedelsverket.

AnnSofie Fyhr
Leg Apotekare
Områdeschef Verksamhetsstöd och Service/Läkemedelsförsörjning
Landstinget i Jönköpings län

Mest läst