Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Injicerades klorhexidin

I somras fick en kvinna på förlossningen i Malmö klorhexidin intravenöst istället för koksaltlösning. Fresenius Kabi, som marknadsför de förväxlade produkterna, vill inte kommentera händelsen i nuläget.

Det var den 26 juli som kvinnan skulle få ryggbedövning på förlossningsavdelningen vid Universitetssjukhuset MAS.

Narkosläkaren som skulle blanda bedövningsmedlet med natriumklorid råkade dock ta fel förpackning.

I stället för natriumklorid användes en förpackning med desinfektionsmedlet klorhexidin som bland annat används för rengöring av medicinska instrument.

– I det här fallet hade vi en ny förpackning med klorhexidin som inte var känd för oss. Dessutom var koksaltlösningen av en sort vi inte brukar ha. De var väldigt lika, sa tillförordnade verksamhetschefen Anders Rehn till SVT:s Sydnytt den 13 augusti.

Kvinnan fick stanna kvar på sjukhuset i två veckor för observation.

– Det finns vissa symtom fortfarande, som ger anledning för oss att följa upp fallet. Om det finns behov av ytterligare undersökningar, kommer vi att göra detta.

Alla förpackningar med klorhexidin har nu tagits bort från förlossningen och sjukhuset förbereder en lex Maria-anmälan.

Klorhexidinförpackningen som användes är enligt vad Svensk Farmaci erfar en så kallad Microspol-förpackning avsedd för sårspolning.

Det framgår att den är för utvärtes bruk och förpackningen är inte anpassad för intravenös användning.

Svensk Farmaci kontaktade Fresenius Kabi, som marknadsför båda de aktuella produkterna.

Företaget vill dock inte kommentera händelsen i nuläget. En utredning av händelsen pågår, meddelar man.

Företaget kommer dock att återkomma med en kommentar i ett senare skede. Svensk Farmaci publicerar denna kommentar i en separat artikel när vi fått den.

Mest läst