Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Recepten ökar trots receptfria triptaner

Användningen av triptaner mot migrän fortsätter att öka. Trots att flera produkter har blivit receptfria sedan 2008 har det inte minskat förskrivningen, tvärtom ökar även den, visar en ny svensk studie.

– Det är förvånande, men tillgängligheten ökar och då är det ju fler som kan köpa läkemedlen och börja använda dem. Vi såg samma sak när protonpumpshämmarna blev receptfria, den receptfria användningen lades ovanpå receptförskrivningen, säger Björn Wettermark, apotekare och docent vid Karolinska institutet som har varit med och gjort studien.

Året innan triptanerna blev receptfria, 2007, såldes 6,1 miljoner definierade dygnsdoser, DDD, triptan på recept i Sverige. 2011 hade den siffran stigit till 7,0 miljoner DDD.

Samtidigt uppgick den receptfria försäljningen till 0,7 miljoner DDD 2011.

En total ökning av triptan-användningen med över 25 procent på fyra år.

En så kallad switch från receptbelagt till receptfritt innebär alltså inte bara att det blir lite enklare för receptkunder att få tag på sitt läkemedel utan att läkemedlet uppmärksammas av andra som tidigare inte har använt medlet.

– Ja, så är det. För en viss andel innebär det naturligtvis att de köper receptfritt istället för att gå till läkaren och få recept, men det handlar också om att man når helt nya grupper, säger Björn Wettermark.

Studien visar också att en stor del av migränpatienterna inte är några långtidsanvändare av triptaner.

Ungefär hälften av de patienter som fick något av medlen utskrivna 2007 fick det inte 2011 och på samma sätt hade cirka hälften av de som fick triptaner på recept 2011 inga triptanrecept 2007.

Något som tyder på en ganska stor rörlighet i patienternas behandlingsmönster.

– Det var också lite förvånande, jag trodde att en betydligt större andel var kroniker under lång tid. Nu kan ju en del av dem som fick triptaner på recept 2007 ha gått över till receptfritt, det vet vi ju inte, men totalt sett har ju volymerna inte minskat så någon jättestor grupp kan ju inte det vara, säger Björn Wettermark.

Det finns dock en tydlig grupp kärnanvändare av triptaner. Björn Wettermark och hans forskarkollegor kan visa att cirka tio procent av patienterna står för cirka 50 procent av förbrukningen.

– Man har sett liknande siffror i andra länder. Flera i den här gruppen har sannolikt läkemedelsbetingad huvudvärk och ett beroende av dessa medel. I Danmark har man tidigare undersökt denna grupp närmare och kommit fram till att den till stor del består av personer som missbrukar medlen, säger han.

Därför bör man på apotek vara lite vaksam på de som köper receptfria triptaner och gärna ha information om läkemedelsbetingad huvudvärk tillgänglig på apotek, menar han.

Men han berättar samtidigt att internationell erfarenhet visar att det är ett ganska svårt problem att lösa.

Parallellt med problemet med en ohälsosam överanvändning i en grupp av patienter så är användningen av triptaner totalt sett inte alarmerade hög i Sverige, snarare tvärtom.

Statistiken visar att cirka en procent av svenskarna använder triptaner, men man räknar med att drygt 13 procent av befolkningen lider av migrän.

Varför inte fler migränpatienter använder medlen är dock okänt.

– Medlen är ganska dyra, oavsett om man köper dem på recept eller inte, det kan ju vara en begränsning, säger Björn Wettermark

Under hösten kommer en ny studie genomföras där kunder på apotek som köper receptfria triptaner kommer att tillfrågas för att besvara frågeställningen om de är helt nya användare eller om de tidigare har använt preparaten på recept.

Förhoppningsvis kommer det är klargöra mer om hur de receptfria triptanerna används och av vem.

Läs hela studien:
von Euler M. et al. Utilization of triptans in Sweden; analyses of over the counter and prescription sales. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2014.

Andra läser