Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tilläggsavtal med Apotekstjänst underkänns

Apoteket AB har vunnit första ronden i doshärvan i Västra Götaland. Regionens förskotts- och tilläggsavtal med Apotekstjänst har underkänts av förvaltningsrätten och Lidingöbolaget måste enligt rätten leverera enligt det ursprungliga upphandlingsavtalet.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Apoteket AB överklagat Västra Götalandsregionens omtvistade tilläggsavtal och förskottsutbetalningar till dosleverantören Apotekstjänst AB.

Det var 2012 som Västra Götalandsregionen betalade ett förskott på 21,5 miljoner kronor till Apotekstjänst för att säkerställa leveransen av dosdispenserade läkemedel.

Dessutom tecknades ett tilläggsavtal som ger Apotekstjänst mer ersättning än vad som bestämdes i upphandlingsavtalet.

Förvaltningsrätten i Göteborg har nu avkunnat sin dom. Domstolen anser, i linje med Apoteket AB:s yrkande, att de omtvistade avtalen utgör otillåtna direktupphandlingar.

Västra Götalandsregionen hade ingen laglig rätt att teckna de aktuella avtalen med Apotekstjänst Sverige AB utan föregående annonsering, enligt rätten.

Förvaltningsrätten anser inte heller att det förelegat tvingande hänsyn till ett allmänintresse som gör att avtalen kan bestå.

Apotekstjänst är därmed, enligt rätten, även i fortsättningen skyldig att dosdispensera och leverera medicin till berörda patienter i enlighet med det ursprungliga upphandlingsavtalet.

Andra läser