Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hjärtat anmäler oftast

Apotek Hjärtat är den apoteksaktör som anmält flest Lex Maria på senare år. Ett tecken på bra kvalitetsarbete snarare än reella problem, menar IVO. Hjärtats farmacichef Annika Svedberg ger förklaringar till utfallet.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har summerat anmälningar enligt lex Maria och klagomål på öppenvårdsapotek från perioden 2010 och 2013 i en ny rapport.

Rapporten finns att läsa på IVO:s hemsida, och där går det dessutom att följa ett så kallat webinar om rapporten.

Rapporten visar bland annat att det är stor skillnad mellan hur ofta apotekskedjorna anmäler avvikelser.

Apotek Hjärtat har gjort klart flest Lex Maria-anmälningar och står för 37 procent av anmälningarna under perioden. Under fjolåret kom över hälften av anmälningarna från Hjärtat.

Hjärtat gjorde 41 anmälningar 2010-13, där 38 av kedjans 279 apotek var involverade.

Många anmälningar från en viss aktör är dock inte i första hand ett tecken på bristande kvalitet, utan brukar enligt IVO oftare tolkas som att aktören har ett välfungerande kvalitetsarbete.

Annika Svedberg är farmacichef på Apotek Hjärtat.

– Vi har arbetat hårt med kompetensutveckling och gjorde särskilda utbildningsinsatser på apoteken under fjolåret, där vi bland annat fokuserade på vikten av att rapportera. Vi försöker förmedla budskapet att rapporteringen är ett viktig redskap i arbetet med att utveckla kvaliteten och minska risken för att felen görs om. Vi har jobbat mycket med att se till att felexpeditioner inte sopas under mattan, säger hon.

– Vad som till slut leder fram till vilka felexpeditioner som faktiskt blir Lex Maria-anmälningar är beroende av flera faktorer. Bland annat vilket läkemedel det gäller och hur skör patienten är. Här är förskrivarens bedömning viktig! Vår policy är att hellre rapportera en gång för mycket än en gång för lite. Sedan är antalet Lex Maria också något som varierar över tid, hittills i år har vi exempelvis bara gjort en enda anmälan.

Blev du förvånad att det är ni som gjort flest anmälningar?

– Nej, faktiskt inte, eftersom jag visste att vi varit aktiva i att rapportera, säger Annika Svedberg.

Kontrasten mellan kedjorna är stor i rapporten. Medan 14 procent av Hjärtat-apoteken var involverade i en Lex Maria-anmälan under de fyra åren, är motsvarande siffra för före detta Kronans Droghandels apotek en (1) procent. Endast tre apotek från den kedjan inkom med en Lex Maria-anmälan. Motsvarande siffra för Apoteket AB är 4 procent, Apoteksgruppen 8 procent, Doc Morris/Lloyds 5 procent, f d Vårdapoteket 7 procent och före detta Medstop 13 procent. Cura toppar den procentuella statistiken när det gäller antal involverade apotek med 17 procent.

Från de minsta aktörerna härstammar bara en av de totalt 111 Lex Mariaanmälningarna under perioden.

Två observationer i sammanställningen tyder på att det allmänt sett råder en underrapportering av Lex Maria, enligt IVO: Variationen i antal anmälningar mellan aktörerna och det faktum att observationerna bakom anmälningarna i många fall gjorts av andra än apoteken eller de inblandade patienterna.

Den vanligaste orsaken till anmälan var, enligt rapporten, fel dos. Näst vanligast var att en patient felaktigt fått annan patients medicin.

Hälften av de rapporterade händelserna fick negativa konsekvenser för patienten och vid knappt en tredjedel fick patienten uppsöka vård.

Mest läst