Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksbaserad hälsotjänst gav resultat

Apoteket AB:s tjänst Hälsokollen fångar upp många personer med kardiovaskulär risk, enligt en första vetenskaplig utvärdering. Dessutom får tjänsten många att faktiskt ta itu med sina levnadsvanor, att döma av en mindre studie.

Apoteket AB har nu utvärderat den apoteksbaserade tjänsten Hälsokollen  inom ramen för en vetenskaplig studie.

Resultaten har presenterats vid en internationell kongress, närmare bestämt den europeiska kardiologkongressen ESC i Amsterdam i maj.

I databasen som studien baseras på ingår 21 450 personer som genomgått Hälsokollen från starten i april 2010 till den 30 april i år. Av dessa var 14 242 kvinnor.

Nästan en femtedel av de undersökta hade ett blodtryck över gränsvärdet 140/90. Dessutom fångades ett signifikant antal personer med tidigare odiagnosticerad prediabetes eller diabetes upp via hälsokollen.

De som genomgått hälsokollen på apotek hade generellt sämre värden än de som gjort det via sin arbetsplats.

Bland de undersökta männen på apotek hade en femtedel ett SCORE-värde över 5 procent, vilket innebär en hög kardiovaskulär risk.

Över hälften, drygt 60 procent av kvinnorna och drygt 50 procent av männen, hade förhöjda värden för midjemått.

Studieförfattarna, hälsostrategen Marianne Norelius på Apoteket AB och hjärtläkaren Joep Perk, drar slutsatsen att det efter mer än 20 000 hälsokontroller visat sig vara relevant att erbjuda hjärt-kärlinriktad riskbedömning på öppenvårdapotek, eftersom det bidrar till att identifiera en signifikant del av befolkningen som löper en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

Svensk Farmaci ringde upp Marianne Norelius.

Vilka är de mest intressanta resultaten tycker du?

– Det var lite överraskande att de som besökte apotek hade sämre värden än de som gjorde kollen via arbetsgivaren. Det understryker att en tjänst som denna kan göra stor nytta på öppenvårdsapotek, en arena som inte upplevs som sjukvård. Sedan är jag lite chockad över utfallet på midjemåtten, här behöver man verkligen göra något!

Vad är ditt främsta ”take home message” från resultaten?

– Det här pekar på att apoteken är en väldigt bra arena för hälsoarbetet i Sverige, och en underutnyttjad sådan.

Marianne Norelius berättar också om en mindre studie, där omkring 30 personer gjort två ”hälsokollar” med åtta månaders mellanrum.

– Här visade det sig att hela 80 procent av deltagarna hade arbetat aktivt med sin hälsa efter den första hälsokollen, framför allt när det gäller rörelse och kostvanor. Det är glädjande siffror men vi behöver göra fler och större uppföljningar framöver, säger Marianne Norelius.


Bakgrund:
Hälsokollen är en apoteksbaserad tjänst som kunden betalar själv. Den inleds med att kunden fyller i en hälsoenkät, och utförs sedan med hjälp av en specialutbildad farmaceut på apoteket. Blodtryck, blodsocker, totalkolesterol och midjemått mäts och kunden får en vetenskapligt baserad bedömning av sina möjligheter att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Personer med medelhög eller hög kardiovaskulär risknivå hänvisas till sjukvården.

Mest läst