Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Missnöje med reform enligt enkät

Enligt en ny Novus-mätning välkomnar de flesta de ökade valmöjligheter som avregleringar och privatiseringar skapat. Men apoteksreformen får underkänt. Som man frågar får man svar, menar apoteksföreningen.

Resultaten från undersökningen, som genomfördes i februari och kommer att publiceras i Riksbankens jubileumsfonds årsbok senare i juni, presenterades delvis på DN Debatt i lördags.

Drygt hälften, cirka 55 procent, av de som svarade på enkäten välkomnar de ökade valmöjligheter som uppstått efter privatiseringar och avregleringar inom bland annat telefoni, elmarknad och bilbesiktning.

Men vad gäller omregleringen av apoteksmarknaden tycks betydligt fler konsumenter se försämringar (44 procent) än förbättringar (24 procent).

Enligt författarna till debattartikeln, Jenny Björkman och Björn Fjaestad, är en ”rimlig tolkning” att ökningen av antalet apotek inte väger upp nya nackdelar när det gäller apotekens lagerhållning.

”Ökad tillgänglighet i ett visst avseende har motverkats av minskad tillgänglighet i ett annat”, skriver Björkman och Fjaestad.

Fler kvinnor än män tycker att apoteksbranschen blivit sämre efter avregleringen, liksom fler i övriga Sverige än i Stockholm. Mest negativ är den äldsta åldersgruppen, enligt debattartikeln.

I undersökningen tillfrågades 1 017 personer i åldrarna 18-79 år av opinionsinstitutet Novus. Deltagarfrekvensen var 57 procent.

Johan Wallér är vd för Sveriges apoteksförening.

– Vi får naturligtvis ta till oss resultaten, men vi behöver också kritiskt titta närmare på undersökningen och hur frågorna varit utformade. Enkäten tycks har gått till ett tvärsnitt av befolkningen och inte till personer som besökt apotek, säger han.

– Allmänt brukar frågor som är ställda så att de är kopplade till det politiska beslutet att omreglera, snarare än hur det faktiskt fungerar idag, ge mer negativa svar. Till skillnad från andra monopol var apoteksmonopolet något som folk i gemen tyckte om, även om många var kritiska till kötider och dålig tillgänglighet.

– Vi låter själva göra undersökningar varje kvartal, där personer som faktiskt varit på apotek under den senaste månaden tillfrågas. De undersökningarna har hittills visat på stor kundnöjdhet. Det måste nog ändå vara viktigast att analysera intrycken från personer som faktiskt besökt apotek, säger Johan Wallér.

– Sedan är det intressant att författarna drar slutsatsen att människors intryck av apoteksomregleringen präglas av hur de uppfattar tillgängligheten till läkemedel, fortsätter han.

– Att apotekens direktexpediering är på ungefär samma nivå i dag som tidigare, leder mig att tro att det är effekterna av det skärpta generiska utbytet som påverkar intrycket av omregleringen.

– Vi tror oss veta att många som klagar på tillgängligheten i själva verket är missnöjda med utbytet, samtidigt som utbytet leder till faktiska problem med lagerhållningen. Väldigt få människor vet att dessa två reformer i sak är skilda från varandra, men genomfördes ungefär samtidigt, säger Johan Wallér.

Andra läser