Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Handel med läkemedel måste ske med bättre koll”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Läkemedelsverkets tillsynsrapport om receptfritt i allmän handel är skrämmande läsning, enligt Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk. Det är hög tid att begränsa listan på de läkemedel som får säljas i butik, och låta Läkemedelsverket ansvara för tillståndsgivning och kontroll.

Försäljning av receptfria läkemedel i andra kanaler än apotek har varit tillåtet sedan 2009.

Idag finns ca 5 600 anmälda försäljningsställen. Det räcker med en anmälan till kommunen att man avser att sälja receptfria läkemedel.

Kommunen skall utöva tillsyn att de enkla reglerna för försäljning följs.

Handeln och kommunerna har haft fem år på sig att anpassa sig till regelverk och skapa rutiner.

Det har man dessvärre misslyckats med på ett skrämmande sätt.

Läkemedelsverkets nyligen publicerade rapport ”Dagligvaruhandel med vissa receptfria läkemedel”, som beskriver hur myndigheten arbetar med sitt tillsynsuppdrag, visar på stora brister.

Under förra året inkom endast 12 procent av landets kommuner med bristrapporter till Läkemedelsverket, vilket skulle kunna tolkas som att allt fungerar bra.

Men orsaken är sannolikt att kommunerna inte utfört kontroller i någon större utsträckning.

Av de inkomna 97 rapporterna handlade 45 procent om att kommunens inspektörer upptäckt försäljning av receptfria läkemedel utan att detta anmälts till kommunen.

Att man inte anmält att man säljer receptfria läkemedel kan kanske låta som ett litet problem, men Läkemedelsverket menar, liksom vi, att det finns uppenbara patientsäkerhetsrisker med detta.

En oanmäld butik som säljer receptfria läkemedel kan inte nås av en indragning om något allvarligt fel uppdagas hos ett visst läkemedel.

Jämför indragning av köttfärs som visar vara hästfärs! Då dras detta omedelbart in från samtliga butiker. Total spårbarhet.

Och nu talar vi om läkemedel som kan behövas dras in av livshotande skäl.

Dessutom kan man undra över hur de här aktörerna får tillgång till receptfria läkemedel. Partihandlare får ju bara leverera till butiker som har anmält att de säljer receptfria läkemedel.

Risken finns att det handlar om illegal handel, där import sker helt utanför de legala distributionskanalerna.

I vår Nollvision för läkemedelsrelaterade problem reser vi krav på att begränsa listan på de läkemedel som får säljas i butik.

Läkmedelsverket bör ansvara för både tillståndsgivning och kontroll.

Verket anser att man ännu har för lite underlag för att bedöma efterlevnaden, och avstår därför att dra generella slutsatser och att göra polisanmälan.

Vi har alltså ingen riktig koll på denna handel ännu, men tillåter att 2 100 artiklar kan säljas fritt.

Måste något allvarligt hända innan risksignalerna tas på allvar?

Det är ett högt spel.

Thony Björk, förbundsordförande, Sveriges Farmaceuter

Andra läser