Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill satsa på skånsk modell

Den skånska LIMM-modellen bör utvärderas nationellt inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Det föreslår Sveriges Farmaceuter.

LIMM står för Lund Integrated Medicines Management och är en framför allt sjukhusbaserad modell för systematisk och individuellt anpassad läkemedelsbehandling.

Modellen innehåller bland annat läkemedelsavstämningar som görs av klinikapotekare vid inläggning, en mer omfattande läkemedelsgenomgång i teamarbete under sjukhusvistelsen och en ny avstämning vid utskrivning.

Nu föreslår Sveriges Farmaceuter att modellen ”förs ut i ett nationellt perspektiv för utvärdering”.

Förbundet hänvisar till de positiva hälsoekonomiska resultat som finns från användningen av LIMM i Skåne.

Förslaget ingår i Sveriges Farmaceuters förslag till insatser inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) 2015, som nyligen skickades in till det så kallade CBL-kansliet på Läkemedelsverket.

Bakom LIMM-konceptet, som utvecklats under 00-talet, står bland andra Tommy Eriksson, apotekare och adjungerad professor vid Lunds universitet. Läs mer om arbetsmodellen i våra tidigare artiklar, exempelvis den här.

I övrigt föreslår Sveriges Farmaceuter att projektet strukturerade läkemedelssamtal på apotek förs vidare. Pilotprojektet har hittills bara fokuserat på genomförbarhet. Nu vill SFa att effektdata analyseras och sätts i relation till de kostnader som projektet ger upphov till.

Som vi skrev förra veckan vill även Sveriges apoteksförening bygga vidare på projektet strukturerade läkemedelssamtal nästa år.

Sveriges Farmaceuter föreslår också att konceptet kommunfarmaceut utvärderas i ett projekt. Kommunfarmaceuter föreslås arbeta i nära samarbete med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Precis som LIF, apoteksföreningen och Läkemedelsverket vill Sveriges Farmaceuter satsa på egenvård inom NLS. De receptfria läkemedlen i apotekens egenvårdsavdelningar blir alltmer komplexa och behovet av en närvarande farmaceut i egenvården ökar därför, menar man.

Förbundet föreslår en kartläggning av vilka frågeställningar som förekommer i egenvården och hur de bemöts. Förbundet argumenterar också för ett projekt där egenvårdsrådgivning dokumenteras.

Förbundet vill också att förutsättningarna för patienter/anhöriga att driva en egenfinansierad dostjänst utreds. Idag är dostjänsten bara tillgänglig för patienter som inte klarar av att hantera sina läkemedel själva.

Mest läst