Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Bra idéer som kan lyfta egenvård”

Sveriges Farmaceuter välkomnar planerna på att lyfta egenvården i NLS och förslaget om ett ”pharmacist only”-sortiment. Förslagen ligger i linje med förbundets nollvision för läkemedelsrelaterade problem.

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan vill LIF, Sveriges apoteksförening och Läkemedelsverket skapa ett nytt insatsområde inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS): Egenvård.

De nydanande förslagen är flera:

– Utredning av en ny kategori receptfria läkemedel där köp måste föregås av rådgivning från farmaceut

– Nationella riktlinjer för egenvård

– En ny modell för kontinuerlig uppföljning av användningen av receptfria läkemedel

– Skapande av ett egenvårdsforum, en plattform för samverkan mellan berörda intressenter

Sveriges Farmaceuter välkomnar förslagen.

– Satsningar på att lyfta den viktiga egenvården på apotek och kompetens kopplad till den finns med i vår egen nollvision för läkemedelsrelaterade problem. Det är mycket positivt att de här aktörerna nu går i samma riktning och vill få in egenvården via apotek i den nationella läkemedelsstrategin, säger förbundsordförande Thony Björk.

– Vi har länge lyft problemet med det stora antalet läkemedel som kan köpas receptfritt utanför apotek helt utan rådgivning. Att noga följa utvecklingen på området via kontinuerlig uppföljning, och att dessutom skapa en ny kategori som i England, med vissa OTC som bara får köpas efter att man rådgjort med en farmaceut, är steg i helt rätt riktning.

Andra läser