Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Från misstro till samarbete

Landstingen knyter starkare band med läkemedelsbolagen - och hoppas stärka sitt inflytande över industrins prioriteringar. MSD blev häromdagen det tredje bolaget att teckna letter of intent med Stockholms läns landsting.

Avsiktsförklaringen, som undertecknades av företrädare för parterna förra veckan, beskrivs som ett startskott för ett närmare samarbete mellan landstinget och bolaget.

I december i fjol undertecknades en liknande avsiktsförklaring mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Astra Zeneca.

Sedan cirka tre år finns även ett letter of intent mellan SLL och Novartis.

– Ett viktigt syfte är att hitta nya vägar att nå goda vårdresultat inom områden där det finns ett uppdämt behov av bättre vård och behandling. Diskussioner har förts kring bland annat diabetes, hepatit C, osteoporos och Alzheimer, säger Ewa Lundborg, kommunikationschef på MSD Sverige.

MSD tecknade häromåret ett omdebatterat avtal med SLL om TNF-hämmaren Simponi.

– Då var det bundet till en produkt. Det vi vill göra nu är att gemensamt sätta oss ner och hitta lösningar för att nå bättre vård. Det bygger vidare på det resonemang vår vd fört en längre tid om att så länge läkemedelsindustrin fokuserar på försäljningssiffror och vården fokuserar på att minska läkemedelskostnader så kommer vi ingenstans.

Stig Nyman (KD) är forskningslandstingsråd i SLL.

Hur ser du framför dig att den här och andra avsiktsförklaringar med läkemedelsbolag konkretiseras?

– Ett letter of intent kan per definition inte vara konkret, då gränsar det till verksamhet som måste upphandlas enligt LoU. Men vi ser fram emot diskussioner kring ersättningsformer och prissättning vid introduktion av nya läkemedel. Vi vill öppna dörrar som varit stängda, visa en öppen attityd till att samverka om vitala frågor. Det är ju faktiskt så att Sverige som ett litet land knappt ”behövs” i relation till läkemedelsbolagens försäljning, medan vi tvärtom är väldigt beroende av vad läkemedelsindustrin producerar.

En tanke med EMA:s nya modell för godkännande av läkemedel, adaptive licensing, är att ge betalarsidan större inflytande över läkemedelsindustrins prioriteringar.

– Det här kan man se som en aktivitet i samma anda. Sedan återstår det att se i vilken grad vi kan vara med och påverka globala koncerners prioriteringar. Det här är också ett sätt för oss att försöka värna Sveriges roll som bas för klinisk forskning, säger Stig Nyman.

Mest läst