Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Alla apoteksaktörer föreslås få driva ombud

Läkemedelsverket föreslår att apoteksombuden får finnas kvar även efter halvårsskiftet 2015 – och att alla apoteksaktörer ska få driva sådana.

Det framgår av en ny rapport som verket tagit fram på uppdrag av Socialdepartementet.

Samtliga näringsidkare som vill åta sig ombudsuppgifter ska vara fria att förhandla och ingå avtal med den apoteksaktör som de själva väljer, enligt förslaget.

Idag är det bara Apoteket AB som har rätt att driva apoteksombud, även om rättsläget är något oklart.

Ombuden ska enligt det nya förslaget vara kopplade till specifika öppenvårdsapotek.

Tillståndshavaren för apoteket ska ansvara för att läkemedelshanteringen sker i enlighet med gällande bestämmelser hos ombudet.

Och den läkemedelsansvarige vid öppenvårdsapoteket får ett motsvarande läkemedelsansvar för verksamheten hos apoteksombudet.

– Ett öppenvårdsapotek bör ha möjlighet att inrätta flera apoteksombud. Men att det måste finnas en gräns för hur många ombud ett apotek kan inrätta och den gränsen måste vara kopplad till förmågan att se till att reglerna följs, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten om apoteksombuden här.

Andra läser