Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Rätt fokus på nytt TLV-uppdrag”

Apoteksbranschen välkomnar inriktningen på det nya regeringsuppdraget till TLV om läkemedel utanför förmånen.

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, har tagit del av TLV:s nya regeringsuppdrag som Svensk Farmaci skrev om tidigare idag.

Han välkomnar att regeringen nu låter TLV se över frågan om läkemedel utanför förmånen. Detta ska, som Svensk Farmaci också skrev tidigare, göras med utgångspunkt i att den fria prissättningen bibehålls för både apotek och producenter.

– Det är bra att regeringen förstått att den helt överskuggande frågan handlar om vilka läkemedel som är förmånsläkemedel och vilka som inte är det, säger han.

– Det innebär att TLV får möjlighet att koncentrera sig på orsakerna till fenomenet. Debatten om läkemedel utanför förmånen har under en tid haft ett väldigt märkligt fokus på symtomen istället för grundproblemet, säger Johan Wallér.

– Uppdraget är också en tydlig markering till myndigheterna att reda ut frågan om varför apotek inte får hjälpa sina kunder genom att byta mellan likvärdiga produkter, när receptläkemedlet inte är med i förmånssystemet. Min uppfattning är att en ändring av bytesförbudet skulle leda till prispress och en fungerande konkurrens, med stora fördelar för kunderna.

Mest läst