Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fri prissättning består även i apoteksledet

Prissättningen ska vara fortsatt fri för läkemedel utanför förmånen – även i apoteksledet. Det menar regeringen i ett förtydligande till ett aktuellt uppdrag till TLV. Beskedet tolkas som en framgång för apoteksbranschen.

Som Svensk Farmaci skrev i morse har regeringen gett TLV i uppdrag att utreda läkemedel utanför förmånen, och komma med eventuella förslag till åtgärder.

En mening i uppdragsbeskrivningen har under dagen gett upphov till olika tolkningar inom läkemedelssektorn.

Meningen lyder Förändringar av principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ingår inte heller i uppdraget”.

Idag är prissättningen fri i både producentledet och i apoteksledet.

De olika tolkningarna har gällt om regeringen avser att det förstnämnda, det sistnämnda eller båda delarna ska vara oförändrade.

Svensk Farmaci ringde upp Elin Feldt, ansvarig handläggare på Socialdepartementet, för att reda ut regeringens ambition.

Hennes besked är att formuleringen ska tolkas som ”båda delarna”.

En utgångspunkt för TLV-utredningen är att prissättningen alltså även i fortsättningen ska vara fri både i producent- och apoteksledet.

Regeringens intention omöjliggör därmed det förändringsförslag som Nepi med stöd av HSO, Läkarförbundet, LOK och FGL lagt fram i frågan, och som förespråkar att apotekens påslag för läkemedel utanför förmånen regleras.

 

Mest läst