Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förslag om läkemedel utanför förmån nästa år

Senast i mars nästa år ska TLV komma med eventuella förslag om läkemedel utanför förmånen. Det är olyckligt att förslagen dröjer så länge, tycker Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Svensk Farmaci har tagit del av ett nytt regeringsuppdrag som TLV fått angående läkemedel utanför förmånen.

TLV ska dels analysera konsekvenserna av att vissa receptläkemedel inte ingår i förmånerna och de bakomliggande orsakerna.

Analysen ska vara klar senast den 30 september i år.

TLV ska också vid behov lämna eventuella förslag som ”syftar till att motverka negativa konsekvenser som identifierats i analysen”.

Dessa eventuella åtgärder behöver dock inte redovisas förrän senast den 1 mars nästa år.

”Avsikten är inte att förändra praxis kring de bedömningar som görs om vilka läkemedel som ingår i förmånerna. Förändringar av principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ingår inte heller i uppdraget”, skriver regeringen vidare i uppdragsbeskrivningen.

Kvarstår fri prissättning i apoteksledet omöjliggör detta i praktiken det förändringsförslag som Nepi med stöd av bland andra Läkarförbundet lagt fram i frågan, som innebar att apotekens påslag för läkemedel utanför förmånen skulle regleras.

Thony Björk är ordförande för Sveriges Farmaceuter.

– Det är bra att regeringen tar tag i den här frågan, det är mycket viktigt utifrån patienternas perspektiv. Men att skarpa förslag dröjer till mars nästa år är otillfredsställande, säger han.

Mest läst