Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny ledningsgrupp spikad

Som ett led i en större organisationsförändring presenterar MSD:s Sverige-vd Jacob Tellgren idag en ny ledningsgrupp.

MSD överger nu, som Svensk Farmaci skrev förra veckan, helt affärsområden indelade efter terapiområden. Bolaget ska istället organiseras utifrån de svenska sjukvårdsregionerna.

Som ett led i organisationsförändringen presenterade vd:n Jacob Tellgren idag en ny ledningsgrupp.

Den nya ledningsgruppen består av Pontus Ek (regiondirektör Stockholm/Norrland), Hlif Sigurgeirsdóttir Liljenberg (regiondirektör Väst), Linda Wallgren (regiondirektör Mellansverige), Fredrik Andreasson (Regiondirektör Syd), Magnus Lejelöv (Regiondirektör Sydost), Oskar Lindeberg (Direktör pris och upphandling), Jessica Stenberg (marknadsdirektör), Ulf Janzon (Direktör policy och kommunikation) och Svante Ödefors (Direktör strategi och införande).

I ledningsgruppen ingår även finansdirektör Mehmet Yavuz, den medicinske direktören Tryggve Ljung och personaldirektören Catarina Agaeus.

Mest läst