Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Märklig debatteknik av apoteksförening”

Sveriges apoteksförening borde ta intryck av att nästan alla aktörer är eniga och tycker något annat än Sveriges apoteksförening. Det skriver Nepi-chefen Mikael Hoffmann i ett svar på föreningens inlägg om läkemedel utanför förmånen.

När Handikappförbunden (HSO), läkarförbundet, landstingens läkemedelskommittéer och föreningen för generiska läkemedel tillsammans med Nepi för fram ett förslag som skulle göra det bättre för patienterna, enklare för förskrivarna, och skapa en tydlig priskonkurrens för alla receptläkemedel – även de som inte har förmån. Ja, då skriver företrädare för Sveriges apoteksförening att jag och Nepi lägger ut dimridåer. Utan att nämna de andra som står bakom förslaget.

Det är en undermålig och mycket märklig debatteknik som brukar beskrivas som ”skjut på budbäraren”.

Det är mycket förvånande att Sveriges apoteksförening inte kan ta till sig och diskutera ett konstruktivt förslag som egentligen nästan alla inblandade parter – utom just apoteksföreningen – står bakom.

Så sent som igår klargjorde LIF (de forskande läkemedelsföretagen) att frågan om utbyte av läkemedel utanför förmånen måste … kopplas till frågan om prisreglering” eller det som vi i vårt förslag beskrivit som en reglering av apotekens påslag.

Ingen av de organisationer som står bakom förslaget säger att det kan och måste genomföras exakt på ett visst sätt, bara att det är viktigt att utreda både utbyte och apotekens påslag samtidigt.

Den enda organisation som är emot detta är apoteksföreningen som representerar de apotekskedjor som idag sannolikt har högre handelsmarginal på dessa receptbelagda läkemedel, som efter tre år inte lyckats leverera vettig prisinformation från alla kedjor och som dessutom har potential att tjäna mer pengar på det förslag de själva lägger.

Det är självklart att hur samhället hanterar receptbelagda läkemedel – vare sig de är inom förmån eller ej – är en apoteksfråga. Men det är ännu mer en fråga för de patienter som skall betala sina läkemedel.

Apoteksföreningen företräder apotekskedjorna. Men handikappförbunden, läkarförbundet, landstingens läkemedelskommittéerna och Föreningen för generiska läkemedel företräder patienter, förskrivare, landstingen och läkemedelstillverkare.

Frågan är för viktig för att apoteken eller vi andra skall bestämma över den. Därför är min och vår åsikt att den behöver utredas förutsättningslöst av Socialdepartementet – inte att vi skall fortsätta idag eller ta Sveriges apoteksförenings förslag som innebär möjligheter till högre marginal för apoteken och en situation för patienterna som inte är så bra som de som betalar för läkemedlen förtjänar.

Att likna en begäran om en sådan utredning från våra politiker vid en dimridå får stå för Sveriges apoteksförening.

Så återigen: Dagens situation är inte bra för någon – inte heller för farmaceuter på apotek som inte kan göra sitt jobb bra.

Frågan behöver utredas förutsättningslöst och det är det som jag framfört och förtydligat genom att ta fram den statistik som Sveriges apoteksförening eller någon annan aktör för länge sedan borde tagit fram.

Att sedan nästan alla aktörer är eniga och tycker något annat än Sveriges apoteksförening tycker jag man borde ta intryck av – även på Sveriges apoteksförening.

Mikael Hoffmann, chef, Nepi

Mest läst