Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Systemet raseras”

Bygg en ny prismodell för receptläkemedel och en ny ersättningsmodell för apoteken. Det tycker Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk apropå nya uppgifter om läkemedel utanför förmånen.

Det faktum att allt fler läkemedel tas ur läkemedelsförmånen uppmärksammades återigen av Sveriges Radios ekoredaktion i morse.

En ny sammanställning från Nepi refererades, som bland annat visar att 400 000 patienter hämtade ut läkemedel utanför förmånen i januari i år, till ett värde av över 100 miljoner kronor.

Thony Björk, ordförande Sveriges Farmaceuter, reagerade på uppgifterna i inslaget.

– Patienterna är de stora förlorarna på det här. Det som sker är att förmånssystemet är på väg att raseras, säger han.

– Allt fler receptläkemedel tas aktivt ur förmånssystemet och priserna varierar mellan apoteken. Dessutom är priserna inte transparenta för vare sig förskrivare eller patient. Följden blir en ojämlik vård.

– Det är dags att TLV får i uppdrag att ta fram en ny prismodell för receptläkemedel. Dessutom behövs en ny ersättningsmodell för apoteksledet som bättre tar hänsyn till det mervärde som levereras vid en receptexpedition. Det finns ett flertal modeller i Europa som man kan titta på, säger Thony Björk.

Mest läst