Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppdrag till Lif och apoteksförening

Lif och apoteksföreningen ska utreda möjligheten att skapa en branschgemensam webblösning med priser på receptläkemedel utanför förmånen. Det var ett av resultaten av måndagens rundabordsamtal om läkemedel utanför förmånen, berättar TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.

I måndags bjöd Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, in till rundabordssamtal om högkostnadsskyddet med centrala aktörer på läkemedelsområdet.

Bakgrunden är den debatt som blossat upp sedan allt fler läkemedel lämnat förmånssystemet – se artiklar länkade nedan.

För läkemedel utanför förmånen är prissättningen fri, men alla apotekskedjor offentliggör inte priserna. Dessa läkemedel får inte heller bytas ut på samma sätt som läkemedel inom förmånen.

Svensk Farmaci frågade nyligen socialminister Göran Hägglunds presschef om hur ministern ser på problematiken. Han ville då avvakta med att besvara frågan i väntan på Sofia Wallströms möte med de berörda parterna.

Sofia Wallström, hur skulle du beskriva samtalet i måndags?

– Diskussionen var givande och belyste flera olika perspektiv. Genomgående var att ett tydligt patientfokus präglade diskussionerna. På kort sikt kom vi överens om tre punkter som vi ska följa upp och återkomma till vid nästa möte i slutet av maj.

Vilka är de tre punkterna?

– Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges apoteksförening ska utreda möjligheten att via en branschgemensam webblösning öppet och samlat redovisa prisinformation för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Och Läkemedelsverket ska med stöd av TLV med flera analysera möjligheterna att komma längre i utbytesfrågan, det vill säga om ett utbytbart läkemedel utanför förmånerna kan bytas till ett utbytbart alternativ i förmånerna.

– Dessutom fortsätter TLV dialogen med Socialdepartementet om ett regeringsuppdrag och möjliga utrednings- och fördjupningsfrågor, bland annat utifrån vad som lyftes vid rundabordssamtalet, säger Sofia Wallström.

Ett nytt rundabordssamtal i frågan är planerat till slutet av maj.

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, vill inte i detalj kommentera det uppdrag till Lif och hans egen förening som mötet utmynnade i.

– Det här var, som jag uppfattade det, inte ett offentligt möte utan en informell diskussion kring frågan om det ökande problemet med läkemedel utanför förmånen.

– För oss är det, som vi tidigare uttryckt, viktigt att regelverket på apotek ändras. Idag får ju apotek inte byta förskrivna läkemedel utanför förmånen till preparat som Läkemedelsverket bedömt vara utbytbara inom förmånen, med mindre än att vi får samtycke från läkaren eller ett nytt recept. Detta verkar helt orimligt, säger Johan Wallér.

Mest läst