Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

MSD stöper om

MSD Sverige förändrar sin affärsmodell i grunden. Affärsområdena indelade efter terapiområden försvinner helt och bolaget organiseras istället efter sjukvårdsregionerna. En virtuell organisation på nordisk nivå skapas.

Bakgrunden är bland annat att de regionala sjukvårdshuvudmännen idag styr allt mer av användningen av läkemedel. Enligt MSD omfattas idag huvudparten av läkemedlen av denna styrning, och andelen väntas växa.

Bolaget väljer därför att ”ytterligare prioritera dialogen med beslutsfattare i landsting och regioner”.

Konkret innebär det att landsorganisation i Sverige förändras så att bolaget får en tydligare representation i alla delar av landet.

Samtidigt kommer en större del av det produktrelaterade arbetet att ske på nordisk nivå.

Ewa Lundborg Haller är kommunikationschef på MSD Sverige.

Ungefär hur många i den nuvarande organisationen berörs av förändringen?

– Det är svårt att svara på just nu eftersom det här är en förändring som görs på nordisk nivå.

Innebär det här att personer kommer att förflyttas från huvudkontoret ut i regionerna?

– Nej, den strukturen har vi redan idag, vi har redan personer med regionalt ansvar och den strukturen kommer att kvarstå.

En större del av det produktrelaterade arbetet ska ske på nordisk nivå. Var kommer detta arbete vara baserat?

– Vi skapar en virtuell organisation på nordisk nivå, men de som arbetar finns kvar i sina respektive länder.

Har andra bolag gjort liknande förändringar vad du känner till?

– Nej, vi har inte sett att något annat bolag tagit steget fullt ut och gjort den här typen av uppdelning i en nordisk respektive regional struktur, säger Ewa Lundborg Haller.

Mest läst