Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förslag om licenser att vänta

Idag överlämnar utredaren Anna Märta Stenberg det tredje delbetänkandet i Läkemedels- och apoteksutredningen till statssekreterare Lena Furmark. Förslag om licensläkemedel är att vänta.

I samband med överlämningen vid lunchtid kommer betänkandet att läggas ut på utredningens webbplats, enligt uppgifter till Svensk Farmaci.

Anna Märta Stenbergs utredningsuppdrag omfattar bland annat licensläkemedel, dosläkemedel, särläkemedel och läkemedel till djur.

Den 20 februari i år fick utredningen tilläggsdirektiv som innebar förlängd utredningstid för delarna om dosdispensering, särläkemedel och läkemedel för djur. Dessa frågor ska redovisas senast den 30 oktober i år.

Dagens betänkande, det tredje i ordningen från utredningen och Stenbergs första, lär innehålla förslag när det gäller licensläkemedel.

Stenbergs uppdrag har varit att ge ”förslag till en ordning genom vilken apotekskunder kan hämta ut licensläkemedel på vilket apotek som helst oavsett vilket apotek som har beviljats försäljningslicensen”.

Hon har också utrett principerna för vem som utfärdar en ansökan och vem som betalar avgift till Läkemedelsverket.

I uppdraget ingick också att överväga om ett nationellt register över beviljade licenser bör införas, och eventuellt lämna förslag på ett sådant register.

Utredningen ska även se över hantering och användning av licensansökningar från andra än apotek.

Mer information kommer senare under dagen.

Andra läser