Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Alla rapporter analyseras”

Det är helt felaktigt att Läkemedelsverket inte gör något åt biverkningsrapporterna från allmänheten. Det säger Kerstin Jansson, chef för enheten för farmakovigilans på Läkemedelsverket, apropå ett kritiskt inlägg på SvD Brännpunkt.

I ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt i morse kritiserade sex debattörer – bland annat professor emeritus Arne Melander och företrädare för den numera insomnade konsumentorganisationen Kilen – Läkemedelsverket för hanteringen av patienters biverkningsrapportering.

Möjligheten för patienter att rapportera marknadsförs inte av verket, och rapporterna analyseras inte, skriver debattörerna.

Det var 2008 som möjligheten att rapportera biverkningar infördes i hela landet, efter att ett pilotprojekt i Uppsala utfallit positivt. Sedan sommaren 2012 omfattas patientrapporteringen av ett EU-direktiv.

Svensk Farmaci ringde upp Kerstin Jansson, chef för enheten för farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Stämmer det att biverkningsrapporterna från allmänheten lämnas orörda av Läkemedelsverket?

– Absolut inte! Det är helt felaktigt. Vi registrerar alla rapporter som kommer in och analyserar dem. Bedöms biverkningen som allvarlig förs den in i den europeiska biverkningsdatabasen.

Kommer ni att bemöta inlägget i SvD?

– Ja, förmodligen. Det finns flera sakfel i inlägget och det är inte bra om det här står oemotsagt.

Hur många biverkningsrapporter får ni in från allmänheten?

– I fjol fick vi in drygt 1000 stycken. Med undantag för ett år har antalet ökat varje år sedan möjligheten infördes nationellt 2008, säger Kerstin Jansson.

Andra läser