Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ris och ros till omreglerade marknader

En ny rapport till OECD har kartlagt effekterna av liberaliseringar av europeiska apoteksmarknader. Bättre tillgång till läkemedel via fler apotek och längre öppettider finns i den positiva vågskålen. Men inget tyder på lägre priser och nästan alla nya apotek hamnar i städerna.

Forskaren Sabine Vogler har detaljstuderat liberaliseringar av apotekssektorer i några europeiska länder som genomfört sådana reformer på senare tid.

Hon är knuten till det österrikiska hälsoforskningsinstitutet ÖG/ÖBIG, som är ett så kallat WHO Collaborating Centre.

Hon presenterade en ny rapport, baserad på ett antal fallstudier från europeiska länder som omreglerat, på OECD-konferensen ”Global Forum on Competition” i slutet av februari.

Rapporten till OECD finns att läsa här.

Rapporten tar fasta på tre aspekter som varit mycket omdiskuterade i förhållande till den svenska omregleringen: påverkan på läkemedelspriser, tillgång till läkemedel mätt som apotek och lagerhållningen hos apoteken.

I länder med offentligt finansierad vård påverkar liberalisering av öppenvårdsapotek generellt inte priserna på läkemedel, enligt rapporten. Det beror på att läkemedelspriserna även efter reformen fortsätter att vara reglerade på de flesta nivåer.

Man hade dock kunnat förvänta sig lägre priser på läkemedel som inte subventioneras, exempelvis OTC-läkemedel, enligt Vogler. Men någon sådan prissänkning kunde inte bekräftas av empiriska fynd efter de studerade omregleringarna.

Tillgängligheten mätt i antal apotek ökar dock generellt efter en liberalisering – många nya apotek och apoteksfilialer etableras. Sverige är kanske det främsta europeiska exemplet på detta.

Nyetableringarna sker dock främst i urbana områden, där tillgängligheten till apotek ofta var god sedan tidigare.

Hur lagerhållningen på apotek påverkas av en liberalisering har Sabine Vogler och hennes medarbetare inte lyckats samla tillräckligt med uppgifter för att dra några slutsatser om.

Sammanfattningsvis avråder inte rapporten från liberalisering, men den uppmanar makthavare att förhindra eller försöka minska de oönskade effekterna.

I Danmark använder Apotekerforeningen för närvarande studien i sin argumentation mot en liberalisering av den danska apoteksmarknaden.

Den försenade slutrapport från en regeringstillsatt arbetsgrupp, som avgör den danska apotekssektorns framtid, väntas presenteras inom kort.

Andra läser