Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Planer på utbildning i syd konkretiseras

Planerna för Malmö Högskolas nya receptarieutbildning börjar ta form. Apotekaren Tommy Eriksson har utsetts till ansvarig för ansökan och en referensgrupp har skapats. Men det är oklart om utbildningen hinner starta hösten 2015.

Tidigare i mars hölls ett första informationsmöte i Malmö om den planerade utbildningen.

En referensgrupp har skapats med representanter för Sveriges apoteksförening, läkemedelsindustrin, Sveriges Farmaceuter, Apotekarsocieteten, sjukvårdsfarmacin på MAS, Region Skåne med flera.

– På informationsmötet diskuterade vi hur parterna ser på vilken typ av receptarier som behövs i framtiden. Vi presenterade ett tänk kring utbildningen som i stora drag uppskattades. Vi fick värdefull feedback och förändrade konceptet något utifrån synpunkterna, berättar Tommy Eriksson.

En ansökan har nu processats internt på Malmö Högskola och kommer inom kort att skickas in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Myndighetens handläggningstid på åtskilliga månader gör dock att det i nuläget är ovisst om utbildningen kan starta till hösten 2015 vilket tidigare varit en uttalad förhoppning.

För en start nästa höst krävs besked från UKÄ senast i oktober i år.

Tidigare har det funnits idéer om att utbildningen enligt 3+2-modell ska kunna ge behörighet till ett tvåårigt masterprogram till apotekare i samarbete med Lunds universitet.

– Tanken är absolut att studierna ska kunna ge behörighet för att ansöka någonstans om att studera ytterligare två år till apotekare. Det är oklart om det kommer att möjliggöras i Lund, om inte kan det tänkas erbjudas i Malmö. Det är orimligt att Malmö och Lund ska konkurrera om en sådan utbildning, här krävs samordning.

De inledande kemikurserna på receptarieprogrammet i Malmö kommer till stor del att samläsas med biomedicinsk analytiker-studenter.

– Uppskattningsvis 50-75 procent av studierna under det första året kommer att kunna läsas gemensamt med BMA-studenter. Men vi kommer att behöva ta bort en del och lägga till annat. Bland annat måste vi förstärka med kurser i organisk kemi och läkemedelskemi, säger Tommy Eriksson.

Lisa Ekstrand, centralt skyddsombud som för närvarande är föräldraledig, representerar Sveriges Farmaceuter i referensgruppen. Någon representant från Unionen deltog enligt Tommy Eriksson inte vid informationsmötet trots förfrågningar.

Lisa Ekstrand tycker att de planer som presenterades vid mötet gav ett gediget intryck.

– Det känns genomtänkt och väl upplagt. Det är tydligt en utbildning som i första hand är tänkt att leda till arbete på apotek. Jag har inga större invändningar mot det som presenterades mer än när det gäller enstaka formuleringar.

– Efter att ekonomiska aspekter fällde Lunds universitets planer på en apotekarutbildning är det nu bara att hoppas att den här utbildningen kan bli verklighet, säger Lisa Ekstrand.

Andra läser