Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi står inte på barrikaderna”

Läkemedelsindustrin är mer tillfreds med dagens utformning av apotekar- och receptarieutbildningarna än apoteksbranschen. Lif vill se fler valbara kurser som ger mervärden för studenter med sikte på industrin.

Förra veckan anordnade farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet en paneldebatt om farmaciutbildningarnas framtida utformning.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare framförde apoteksföreningen synpunkter på utbildningarnas inriktning.

– I Sverige finns en tradition av farmaciutbildningar med tydlig slagsida mot kemi. Idag efterfrågar apoteksaktörerna snarare en fördjupad kunskap kring farmakoterapi och rådgivning. Det är viktigt att lärosätena möter upp mot förändrade förutsättningar, sa Robert Svanström, chefsfarmaceut på föreningen, till Svensk Farmaci.

Från läkemedelsindustriföreningens sida deltog Anita Finne Grahnén, sakkunnig, i debatten.

– Frågan är kanske inte lika stor för oss just nu, vi står inte på barrikaderna när det gäller utbildningarnas inriktning. Jag berättade bland annat om de väldigt många olika funktioner och avdelningar inom läkemedelsbolagen där det finns farmaceuter. Det speglar i sig den bredd som utbildningarna har, säger hon.

Idag tar de flesta nyexaminerade farmaceuter tjänst på apotek.

Industrin är dock en fortsatt viktig avnämare och Lif anser att de valbara kurserna inte får få en för stor slagsida mot apotekssektorn.

– Det är viktigt att det finns valbara kurser som ger nytta för studenter som vill arbeta inom läkemedelsindustrin. Det kan exempelvis handla om hälsoekonomi, medicinteknik och juridik. Det är också viktigt med eget ansvar, är man som student målmedveten är det inte fel att läsa andra relevanta kurser vid sidan av grundutbildningen, säger Anita Finne Grahnén.

Hur ser läkemedelsindustrin på profilering av samlingsbegreppet farmaceut respektive apotekare och receptarie var för sig?

– Branschen är inte helt enig här, det beror lite på var någonstans inom företagen man frågar. Sammantaget är det kanske inte den viktigaste frågan för branschen. Behöver man exempelvis en erfaren person med djup kunskap kring läkemedel söker man ofta en apotekare, gärna disputerad.

Andra läser