Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lärosäten behöver förändra fortare

Den farmaceutiska professionen förändras snabbt, men lärosätena ställer inte om tillräckligt snabbt för att möta de nya behoven. Det skriver apotekaren Tommy Eriksson i sin nya bok ”Apotekaren, receptarien och klinisk farmaci”, där han efterlyser en kraftsamling kring apotekarnas och receptariernas framtida yrkesroll.

Tommy Eriksson, apotekare och universitetslektor i farmakologi vid Lunds universitet, är bland annat upphovsman till LIMM, en evidensbaserad modell för systematisk och individuellt anpassad läkemedelsbehandling.

Nu är han aktuell med en ny bok, ”Apotekaren, receptarien och klinisk farmaci”, som precis publicerats i en rapportserie från Lunds universitets enhet MedCUL (Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande).

Boken kan laddas ned kostnadsfritt här.

Tommy Erikssons utgångspunkt i boken är att receptarier ”bör vara expert på rådgivning, generellt om hälsa och specifikt om läkemedel”, medan apotekaren förutom detta bör vara expert på utveckling och användning av läkemedel.

Han skriver bland annat att den farmaceutiska professionen snabbt håller på att förändras. Lärosätena är dock inte tillräckligt snabba i sina omställningar för att möta nya behov i samhället, skriver Eriksson.

Tre kapitel i boken är huvudsak skrivna för lärosätena, dess lärare och ansvariga. Ett annat kapitel ger förslag till en gemensam handlingsplan ”för att kraftsamla på utvecklingen av professionernas roller för att bli läkemedelsexperter”.

I förordet skriver Tommy Eriksson att han hoppas att boken kan bli ett underlag för en saklig och livlig diskussion och kraftsamling om framtidens roll för apotekare och receptarier.

Andra läser