Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Bra och dåliga nyheter”

Användningen av olämpliga läkemedel hos de äldsta minskar – men polyfarmacin kvarstår på samma nivå. Lars G Nilsson, professor emeritus och läkemedelssakkunnig på SPF, kommenterar den nya statistiken för de äldstas läkemedelsanvändning.

Lars G Nilsson, läkemedelssakkunnig på Sveriges Pensionärsförbund och initiativtagare till projektet Koll på läkemedel, summerar Koll på läkemedels statistik för 2013 (se tidigare artikel här) som ”good news and bad news”.

– Den goda nyheten gäller användningen av olämpliga läkemedel hos äldre. Här ser vi en tydlig minskning från 2012. Den största förbättringen har gjorts i kommuner som redan tidigare låg bra till, säger Lars G Nilsson.

Vad gäller multimedicinering, mätt som andel åttioåringar och äldre som hämtat ut tio läkemedel eller fler under ett år, har dock ingen förändring skett från 2012 totalt sett.

– Nivån är konstant och det har vi ingen bra förklaring till. Den här frågan har ju diskuterats mycket, man kan tycka att det borde ha hänt saker, säger Lars G Nilsson.

Mest läst